طراحی سایت ارزان و قیمت طراحی سایت http://cheap-site.ir 2020-07-05T16:52:34+01:00 text/html 2017-11-21T07:54:43+01:00 cheap-site.ir رویا احمدی تعیین قیمت طراحی سایت http://cheap-site.ir/post/21 <p style="text-align: right;">تعرفه ها و هزینه ها یا همان <b>قیمت طراحی سایت</b> در شرکت ایفانت به شرح زیر می باشد . شرکت ایفا نت با تمام وجود سعی کرده است در حالی که کیفیت بالایی در طراحی وب سایت ها ارائه می دهد کمترین تعرفه های طراحی سایت را برای کاربران تبیین نماید .</p><p><span style="color: #ff0000;"><strong>نکات مهم :</strong></span></p><p><strong>1- تمامی تعرفه ها به روز میباشند.</strong></p><p><strong>2- تمامی قیمت ها با در نظرگرفتن 20 درصد تخفیف تا پایان این ماه محاسبه شده است.</strong></p><p><strong>3- در صورتی که قبلا مشتری ما بوده اید ، سفارش های جدید شما شامل 10 درصد تخفیف ویژه مشتریان میگردد.</strong></p><p><strong>4- در صورتی که مشتری ما بوده باشید و مشتری جدیدی را معرفی نمایید ، 10 درصد از هزینه سفارش برای شما در نظر گرفته شده و به حساب شما واریز میگردد.</strong></p><p><strong>5 : برای بزرگ شدن جدول نمونه کارها و مشاهده تصویر بزرگ آن روی تصویر کلیک کنید.</strong></p><h1><span style="font-size: 10pt;"><strong>لیست قیمت طراحی سایت</strong></span></h1><p align="center"><strong><a title="تصویر قیمت های طراحی سایت" href="images/hazine-jadid.jpg"><img src="https://efanetco.com/images/hazine-jadid.jpg" alt="" width="631" height="613" border="0"></a> </strong></p><h2><span style="color: #008000; font-size: 10pt;"><strong>هزینه طراحی سایت , تعرفه طراحی سایت</strong></span></h2><p><span style="color: #0000ff;"><strong> نکاتی در مورد هزینه ها :</strong></span></p><p style="text-align: justify;"><strong>به دلیل کلی بودن جدول تعرفه ها و بنا به درخواست مشتریان ، در این بخش اطلاعات جزئی تری از امکانات وب سایت در اختیار شما کاربران عزیز قرار میگیرد.<br><br>گالری تصاویر<br>درجه سی : </strong>ندارد<strong><br>درجه بی : </strong>یک مجموعه و دو تصویر در بخش گالری تصاویر قرار خواهد گرفت .<strong><br>درجه آ : </strong>دو مجموعه و در هر مجموعه دو تصویر قرار خواهد گرفت + آموزش عمومی ایجاد مجموعه<strong><br>پنل حرفه ای : </strong>سه مجموعه و در هر مجموعه دو تصویر قرار خواهد گرفت + آموزش عمومی ایجاد مجموعه<strong><br>پنل ویژه : </strong>چهار مجموعه و در هر مجموعه دو تصویر قرار خواهد گرفت + آموزش اختصاصی ایجاد مجموعه<strong><br><br><span style="font-size: medium;">توجه : </span></strong>در صورت درخواست کارفرما ، به ازای اضافه شدن هر مجموعه تصویر مبلغ 20 هزار تومان و به ازای اضافه شدن هر تصویر در مجموعه مبلغ 2 هزار تومان به قرارداد اضافه خواهد شد .<strong><br><br>فرم ساز <br>درجه سی : </strong>ندارد ( تنها فرم ارتباط با ما بر روی وب سایت قرار خواهد داشت ) + آموزش استفاده از فرم ارتباط<strong><br>درجه بی : </strong>ندارد ( تنها فرم ارتباط با ما بر روی وب سایت قرار خواهد داشت ) + آموزش استفاده از فرم ارتباط<strong><br>درجه آ :</strong> فرم ارتباط با ما + یک فرم دلخواه که نهایتا دارای 5 فیلد است ( به عنوان مثال فرم همکاری ) + آموزش عمومی ایجاد فرم<strong><br>پنل حرفه ای : </strong>فرم ارتباط با ما + دو فرم به صورت دلخواه ( هر فرم حداکثر دارای 8 فیلد ) + آموزش عمومی ایجاد و استفاده از فرم<strong><br>پنل ویژه : </strong>فرم ارتباط با ما + سه فرم به صورت دلخواه ( هر فرم حداکثر دارای 10 فیلد ) + آموزش اختصاصی ایجاد و استفاده از فرم<strong><br><br><span style="font-size: medium;">توجه : </span></strong>در صورت درخواست کارفرما ، به ازای اضافه شدن هر فرم مبلغ 20 هزار تومان و به ازای ازای اضافه شدن هر فیلد مبلغ 2 هزار تومان به قرارداد اضافه خواهد شد. ( تعداد فیلد های هر فرم بر اساس توضیحات قبلی میباشد . )<br><strong><br>فروشگاه<br>درجه سی : </strong>ندارد<strong><br>درجه بی : </strong>ندارد<strong><br>درجه آ : </strong>فروشگاه ساده + درج یک محصول به عنوان نمونه در هر بخش از محصولات + آموزش عمومی کار با فروشگاه<strong><br>پنل حرفه ای : </strong>فروشگاه با کیفیت متوسط + درج دو الی سه محصول در هر بخش + آموزش عمومی کار با فروشگاه<strong><br>پنل ویژه : </strong>فروشگاه با کیفیت بالا + درج چهار الی پنج محصول در هر بخش + آموزش اختصاصی کار با فروشگاه<strong><br><br><span style="font-size: medium;">توجه :</span> </strong>در صورت درخواست کارفرما ، به ازای اضافه شدن هر محصول در فروشگاه مبلغ 2 هزار تومان به قرارداد اضافه خواهد شد.<strong><br><br>تعداد صفحات بخش ها و منو ها<br>درجه سی : </strong>نامحدود + ساخت 3-5 منو ( هر منو حداکثر دارای دو زیر منو ) + آموزش عمومی ایجاد منو و زیرمنو<strong><br>درجه بی : </strong>نامحدود + ساخت 5-8 منو ( هر منو حداکثر دارای سه زیر منو ) + آموزش عمومی ایجاد منو و زیر منو<strong><br>درجه آ : </strong>نامحدود + ساخت 8-10 منو ( هر منو حداکثر دارای چهار زیر منو ) + آموزش عمومی ایجاد منو و زیر منو<strong><br>پنل حرفه ای : </strong>نامحدود+ ساخت 10-12 منو ( هر منو حداکثر دارای پنج زیر منو ) + آموزش عمومی ایجاد منو و زیرمنو<strong><br>پنل ویژه : </strong>نامحدود+ ساخت 12-14 منو ( هر منو حداکثر دارای پنج زیر منو ) + آموزش عمومی ایجاد منو و زیرمنو<strong><br><br><span style="font-size: medium;">توجه :</span> </strong>در صورت درخواست کارفرما ، به ازای اضافه شدن هر منو مبلغ 2 هزار تومان و به ازای اضافه شدن هر زیر منو مبلغ هزارتومن به قرارداد اضافه خواهد شد.<strong><br><br><br>انتخاب طرح ظاهری + درخواست تغییر در طرح اولیه<br><br>درجه سی : </strong>ندارد + امکان درخواست برای تغییر عناوین + امکان درخواست برای جا به جایی بخش بندی ها + آموزش عمومی<strong><br>درجه بی : </strong>طرح ساده + امکان درخواست برایی تغییر عناوین + امکان درخواست برای جا به جایی بخش بندی ها + امکان تغییر در منو های سایت + آموزش عمومی<strong> <br>درجه آ : </strong>طرح متوسط + امکان درخواست برایی تغییر عناوین + امکان درخواست برای جا به جایی بخش بندی ها + امکان تغییر در منو های سایت + امکان تغییر در بخش های موجود + آموزش عمومی<strong><br>پنل حرفه ای : </strong>طرح با کیفیت بالا + امکان درخواست برای تغییر عناوین + امکان درخواست برای جا به جایی بخش بندی ها + امکان تغییر در منو های سایت + امکان تغییر در بخش های موجود + کم یا اضافه کردن بخش ( در صورتی که به هزینه سایت اضافه گردد قبل از انجام به اطلاع مشتری خواهد رسید . ) + آموزش عمومی<strong><br>پنل ویژه : </strong>طرح اختصاصی + امکان درخواست برای تغییر عناوین + امکان درخواست برای جا به جایی بخش بندی ها + امکان تغییر در منو های سایت + امکان تغییر در بخش های موجود + کم یا اضافه کردن بخش ( در صورتی که به هزینه سایت اضافه گردد قبل از انجام به اطلاع مشتری خواهد رسید . ) + آموزش اختصاصی<strong><br><br><span style="font-size: medium;">نکته :</span> </strong>تمامی درخواست ها فقط برای یک بار قابل انجام میباشند.<strong> <br><span style="font-size: medium;">توجه :</span> </strong>در صورت درخواست کارفرما ، هرگونه تغییر در ظاهر وب سایت و ... قابل اعمال میباشد که هزینه هرگونه درخواست ، قبل از اعمال آن به اطلاع کارفرما خواهد رسید.<strong><br><br><span style="font-size: medium; color: #0000ff;">بسیار مهم : </span><br>درخواست تغییر در طرح اولیه به معنی تغییر در عناوین منو و یا بخش های سایت ( مثلا تغییر نام بخش آخرین اخبار به جدیدترین اخبار ) و یا جا به جایی بخش های سایت میباشد ( مثلا تغییر مکان جستجو از سمت چپ به راست و... ) میباشد به همین دلیل تغییر در طرح اولیه شما به معنی تغییر کلی طرح شما نمیباشد . درصورتی که وب سایت شما بر اساس طرح درخواستی شما (طرحی که به صورت کتبی ، شفاهی و یا از طریق فایل pdf و... ارسال شده ) طراحی شده باشد ، پس از طراحی قابل تغییر به طرحی دیگر نخواهد بود ، در صورت تمایل به تغییر طرح ارسالی خودتان پس از طراحی سایت ، طرح جدید شامل هزینه طراحی خواهد بود که متعاقبا به شما اعلام خواهد شد .<br><br><br>سئو ( بهینه سازی ساختار سایت )<br></strong>پنل های (سئو) بهینه سازی برنزی , نقره ای و طلایی به ترتیب دارای قیمتهای 190 , 290 و 590 هزار تومان می باشد اما هزینه آنها برای درجه هایی که این بسته ها را دارند محاسبه نمی گردد و به رایگان اعمال می شوند .<strong><br><br><br>گرافیک ( ظاهر سایت )<br>درجه سی : </strong>گرافیکی ساده و غیرقابل تغییر بر اساس درخواست مشتری ( مشتری فقط میتواند تم رنگی وب سایت را انتخاب کند )<strong><br>درجه بی : </strong>گرافیک متوسط + امکان تغییر در رنگ بندی سایت ، فاقد طراحی هدر و تصاویر گرافیکی برای بخش های مختلف سایت<strong><br>درجه آ : </strong> گرافیک خوب + امکان تغییر در رنگ بندی سایت + طراحی هدر<strong><br>پنل حرفه ای: </strong>گرافیک عالی + امکان تغییر در رنگ بندی سایت + طراحی هدر + طراحی گرافیکی برای 2 الی 3 بخش از سایت<strong><br>پنل ویژه : </strong>گرافیک حرفه ای + امکان تغییر در رنگ بندی های سایت + طراحی هدر + طراحی گرافیکی برای تمامی بخش های سایت<br><strong><br><span style="font-size: medium;">نکته : </span></strong>تمامی درخواست ها فقط برای یک بار قابل انجام میباشند.<strong> <br><span style="font-size: medium;">توجه : </span></strong>در صورت درخواست کارفرما ، هرگونه درخواست خارج از شرایط و ضوابط تعرفه ها شامل هزینه میباشد که متعاقبا به اطلاع خواهد رسید.<strong><br><br>فرم تماس ، آمار سایت ، سایر امکانات اولیه<br>درجه سی : </strong>دارد<strong><br>درجه بی : </strong>دارد<strong><br>درجه آ : </strong>دارد<strong><br>پنل حرفه ای : </strong>دارد<strong><br>پنل ویژه : </strong>دارد<strong><br><br><br>امکانات سفارشی<br>درجه سی : </strong>ندارد<strong><br>درجه بی : </strong>دارای 1 الی 2 بخش اختصاصی<strong><br>درجه آ : </strong>داری 3-4 بخش اختصاصی<strong><br>پنل حرفه ای : </strong>دارای 4-6 بخش اختصاصی<strong><br>پنل ویژه : </strong>تمامی بخش ها میتوانند به صورت اختصاصی طراحی شوند.<strong><br><br><span style="font-size: medium;">توجه : </span></strong>در صورت درخواست کارفرما ، اضافه شدن هرگونه بخش اختصاصی افزون بر بخش های موجود طبق جدول تعرفه ها شامل هزینه بوده که این هزینه متعاقبا به کارفرما اعلام خواهد شد.<strong><br><br>درج و مدیریت تصاویر<br>درجه سی : </strong>درج لوگوی ارسالی مشتری + آموزش عمومی درج و مدیریت تصاویر<strong><br>درجه بی : </strong>درج لوگوی ارسالی مشتری + قرار دادن تصاویر اسلاید شو یا هدر ارسالی از طرف مشتری ( حداکثر 2 تصویر ) + آموزش عمومی درج و مدیریت تصاویر<strong><br>درجه آ : </strong>درج لوگوی ارسالی مشتری + قرار دادن تصاویر اسلاید شو یا هدر ارسالی از طرف مشتری ( حداکثر دو تصویر ) + قرار دادن تصاویر درخواستی در 3 الی 4 بخش از سایت ( هر بخش تنها یک الی دو تصویر ) + آموزش عمومی درج و مدیریت تصاویر<strong><br>پنل حرفه ای :</strong> درج لوگوی ارسالی مشتری + قرار دادن تصاویر اسلاید شو یا هدر ارسالی از طرف مشتری ( حداکثر دو تصویر ) + قرار دادن تصاویر درخواستی در 5 الی 6 بخش از سایت ( هر بخش تنها یک الی دو تصویر )<strong> <br>پنل ویژه : </strong>تمام تصاویر مبتنی بر درخواست مشتری + آموزش اختصاصی<strong><br><br><span style="font-size: medium;">توجه : </span></strong>در صورت درخواست کارفرما ، به ازای اضافه شدن هر تصویر به اسلاید شو مبلغ 2 هزار تومان ، به ازای اضافه شدن هر تصویر به هر بخش از سایت مبلغ 1500 تومان به قرارداد اضافه خواهد شد.<strong><br><br>نکاتی در مورد هزینه ها :<br><br>1 : </strong>در صورتی که کاربر یکی از درجه های فوق را انتخاب کند اما به بعضی از امکانات آن درجه نیاز نداشته باشد هزینه ای بابت آن کسر نمی گردد . البته ممکن است بنابر شرایطی شرکت ایفانت برای مشتری تخفیف در نظر بگیرد .<strong><br><br>2 : </strong>پنل های (سئو) بهینه سازی برنزی , نقره ای و طلایی به ترتیب دارای قیمتهای 190 , 290 و 590 هزار تومان می باشد اما هزینه آنها برای درجه هایی که این بسته ها را دارند محاسبه نمی گردد و به رایگان اعمال می شوند .<strong><br><br> <br><br>3 : </strong>پشتیبانی برای تمام درجه های طراحی برای یک سال به رایگان انجام می گردد . اما برای پنل های ویژه و حرفه ای پشتیبانی ویژه انجام خواهد شد . برای اطلاع از خدمات پشتیبانی با مسئول پشتیبانی تماس بگیرید .<br><strong><br> <br><br>4 : </strong>هاست و دامنه (دویست مگابایت هاست لینوکس آلمان و یک دامنه داد آی آر ) برای تمام درجه ها غیر از درجه c برای یک سال به رایگان هدیه داده می شود و در صورتی که به آن نیاز نداشته باشید هزینه ای کسر نمی گردد.<strong><br><br> <br><br>5 : </strong>امکانات و طرح ظاهری مهمترین ملاکهای تعیین قیمت دقیق می باشند و تا این موارد به طور دقیق مشخص نگردد امکان تعیین هزینه های دقیق وجود ندارد . به همین دلیل هزینه ها در جدول تعرفه های بالا به صورت تقریبی درج شده اند .<br><strong><br> <br><br>6 : </strong>در بخش گرافیک و ظاهر سایت معمولا هرچقدر طرح ظاهری سایت دارای موقعیت های (پازیشن) بیشتر , افکتهای بیشتر , طراحی استاندارد و مدیریت قالب حرفه ای , استفاده از اصول رنگشناسی , اسلایدر و اسلایدشو ها و در نهایت زیبایی و کارایی و کاربر پسندی بیشتر باشد سطح گرافیک به سمت سطح حرفه ای و در نتیجه هزینه بالاتر نزدیک تر میشود.<strong><br><br> <br><br>7 :</strong> در بخش امکانات مورد نیاز هر چقدر امکانات دارای ارتباط بیشتر با کاربر , پیچیدگی ساخت و مدیریت , زمان بر بودن ساخت و در نهایت هر چقدر اختصاصی تر و سفارشی تر باشد به سمت حرفه ای و هزینه بالاتر نزدیکتر خواهد شد .<strong><br><br><br><span style="font-size: medium;">توجه :</span> سایر جزئیات مطابق با جدول تعرفه ها ( موجود در منوی تعرفه ها ) میباشد .<br><br></strong></p><p style="text-align: justify;"><strong>پشتیبانی :</strong></p><p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: medium;">توجه : </span>خدمات پشتیبانی شامل اولویت بندی میباشد و اولویت انجام درخواست ها بر اساس <span style="font-size: small;">تعرفه انتخابی</span> مشتری میباشد. </strong></p><p> </p><p> </p><p align="center">کلمات کلیدی : <strong>تعرفه طراحی سایت , هزینه طراحی وب سایت , هزینه های راه اندازی سایت , هزینه ساخت سایت , قیمت طراحی سایت , قیمت سایت , تعرفه طراحی وب سایت , کمترین قیمت طراحی سایت , هزینه راه اندازی وب سایت , قیمت ساخت سایت می باشند .<br></strong></p><p align="center"> </p><p style="text-align: right;" align="center">برای دریافت اطلاعات تکمیلی از لینک زیر استفاده نمائید<br></p><p style="text-align: right;" align="center"><a href="https://efanetco.com/تعرفه-هزینه-قیمت-طراحی-وب-سایت" rel="alternate">https://efanetco.com/تعرفه-هزینه-قیمت-طراحی-وب-سایت</a></p> text/html 2016-08-27T06:55:32+01:00 cheap-site.ir رویا احمدی آموزش دو روش برای افزایش فروش در دنیای وب http://cheap-site.ir/post/20 <div style="FONT-FAMILY: Tahoma; DIRECTION: rtl; FONT-SIZE: 11px"> <P>عنوان: آموزش کامل HTMLبه صورت مرحله به مرحله بدون پرداخت هز&#1740;نه ا&#1740;</P> <P>&#1740;ک&#1740; از زبانها&#1740;&#1740; پرکاربرد در طراح&#1740; صفحات وب HTMLم&#1740; باشد که در ادامه به تار&#1740;خچه &#1740; از زبان HTMLم&#1740; پرداز&#1740;م.HTMLمخفف عبارت Hyper Text Markup Language م&#1740; باشد که در واقع گسترده تر&#1740;ن زبان استفاده شده در صفحات وب م&#1740; باشد.</P> <P>HTML توسط برنرز ل&#1740; در اواخر سال 1991 ا&#1740;جاد شد، اما html 2.0 اول&#1740;ن نوع استاندارد آن بود که در سال 1995 منتشر شد. HTML 4.01 ورژن مهم&#1740; از HTML بود که دراواخر 1999 منتشر شد. گرچه HTML 4.01 ورژن&#1740; است که به طور گسترده استفاده م&#1740; شود، اما معمولا HTML 5 را دار&#1740;م که توسعه &#1740; &#1740;افته html 4.01 است و در سال 2012 منتشر شد.</P> <P>ا&#1740;ن آموزش برا&#1740; آشنا کردن طراحان و توسعه دهندگان وب با ن&#1740;از برا&#1740; درک HTML با جزئ&#1740;ات کاف&#1740; به همراه &#1740;ک نظر کل&#1740; ساده و مثال ها&#1740; عمل&#1740;، طراح&#1740; شده است. ا&#1740;ن آموزش به شما محتوا&#1740; کاف&#1740; برا&#1740; شروع با HTML از جا&#1740;&#1740; که م&#1740; توان&#1740;د تخصص&#1740; با سطح بالاتر داشته باش&#1740;د، ارائه م&#1740; دهد.</P> <P>پ&#1740;ش ن&#1740;ازها:</P> <P>قبل از پ&#1740;ش رفتن با ا&#1740;ن آموزش شما با&#1740;د &#1740;ک دانش پا&#1740;ه برا&#1740; کار با و&#1740;ندوز و س&#1740;ستم عمل&#1740;ات&#1740; Lunix داشته باش&#1740;د. علاوه بر ا&#1740;ن شما با&#1740;د با موارد ز&#1740;ر آشنا باش&#1740;د:</P> <P>تجربه کار با هر و&#1740;را&#1740;شگر&#1740; مانند Notepad، Notepad ++ و &#1740;ا Editplus و غ&#1740;ره.</P> <P>چگونگ&#1740; ا&#1740;جاد مس&#1740;رها و فا&#1740;ل ها رو&#1740; کامپ&#1740;وتر خود.چگونگ&#1740; مس&#1740;ر&#1740;اب&#1740; از طر&#1740;ق مس&#1740;رها&#1740; مختلف.چگونگ&#1740; تا&#1740;پ کردن محتوا در &#1740;ک فا&#1740;ل و ذخ&#1740;ره &#1740; آنها رو&#1740; کامپ&#1740;وتر</P> <P>با&#1740;د بدان&#1740;د که طراح&#1740; &#1740;ک سا&#1740;ت به تنها&#1740;&#1740; کاف&#1740; ن&#1740;ست ، با&#1740;د طراح&#1740; شما از نظر گراف&#1740;ک&#1740; ، سرعت ، به&#1740;نه ساز&#1740; برا&#1740; موتورها&#1740; جستجو به و&#1740;ژه گوگل ، اطلاعات و محتوا و... کارآمد بوده و توانا&#1740;&#1740; جذب مشتر&#1740; را دارد. ا&#1740;نکه تنها &#1740;ک سا&#1740;ت طراح&#1740; کرده و تصور کن&#1740;د داشتن &#1740;ک سا&#1740;ت به معن&#1740; فروش در ا&#1740;نترنت است تصور&#1740; کاملا اشتباه بوده و با&#1740;د بدان&#1740;د&nbsp;&nbsp; اجزا&#1740; مختلف&#1740; مانند &#1740;ک پازل با&#1740;د در کنار &#1740;کد&#1740;گر قرار بگ&#1740;رند تا باعث شود سا&#1740;ت شما به فروش شما کمک نما&#1740;د .</P> <P>پس با&#1740;د سا&#1740;ت&#1740; طراح&#1740; نما&#1740;&#1740;د که از نظر گراف&#1740;ک&#1740; ، از نظر سرعت بارگذار&#1740; ، از نظر محتوا ، کاربرپسند بودن و .... در شرا&#1740;ط&#1740; خوب قرار داشته باشد و بتوان&#1740;د با داشتن ا&#1740;ن خصوص&#1740;ات مهم ، به فروش خود کمک کن&#1740;د .</P> <P>در دن&#1740;ا&#1740; امروز&#1740; راه ها&#1740; ز&#1740;اد&#1740; وجود دارد تا صاحبان وب سا&#1740;ت ها بتوانند بدون هز&#1740;نه نسبت به توسعه کسب و کار خود اقدام نما&#1740;ند. با&#1740;د بدان&#1740;د که ا&#1740;جاد صفحه ا&#1740; در ف&#1740;س بوک، تو&#1740;&#1740;تر، گوگل +، و سا&#1740;ر شبکه ها&#1740; اجتماع&#1740; برا&#1740; کسب و کار شما بس&#1740;ار مهم است و باعث معاشرت شما با متخصصان و د&#1740;گر مخاطبان خواهد شد. استفاده از SEO (به&#1740;نه ساز&#1740; موتور جستجو) ن&#1740;ز برا&#1740; افزا&#1740;ش رتبه بند&#1740; شما در نتا&#1740;ج جستجو از اهم&#1740;ت و&#1740;ژه ا&#1740; برخودار است و تاث&#1740;ر گذار&#1740; آن غ&#1740;ر قابل انکار است .</P> <P>سع&#1740; کن&#1740;د از تمام&#1740; عناصر برا&#1740; پ&#1740;شرفتتان بهره بگ&#1740;ر&#1740;د و در وب سا&#1740;تتان از نظر سئو ، بازار&#1740;اب&#1740; و... کاملا حرفه ا&#1740; رفتار کن&#1740;د. برخ&#1740; بازار&#1740;اب&#1740; ها&#1740; ا&#1740;نترنت&#1740; را شب&#1740;ه بازار&#1740;اب&#1740; م&#1740;دانند اما ا&#1740;ن تصور کاملا اشتباه است. شرکت شما با&#1740;د د&#1740;د بس&#1740;ار حرفه ا&#1740; داشته باشد تا بتوان&#1740;د قدم ها&#1740;تان را به سمت موفق&#1740;ت محکم و استوار بردار&#1740;د. با تبل&#1740;غ و ترو&#1740;ج وب سا&#1740;تتان ، کسب و کار خود را در جهان آنلا&#1740;ن به مردم معرف&#1740; نما&#1740;&#1740;د، با ا&#1740;نکار شما قادر خواه&#1740;د بود مشتر&#1740;ان ز&#1740;اد&#1740; برا&#1740; خود جذب کرده و حت&#1740; مشتر&#1740;ان&#1740; در دور افتاده تر&#1740;ن شهرها و روستاها برا&#1740; خود ب&#1740;اب&#1740;د.</P></div> text/html 2016-08-23T05:08:02+01:00 cheap-site.ir رویا احمدی اسکن تصاویر و بهینه سازی آن برای استفاده در وب سایت http://cheap-site.ir/post/19 <div style="FONT-SIZE: 11px; FONT-FAMILY: Tahoma; DIRECTION: rtl"> <P>عنوان: چرا سبک ها&#1740; CSS رنگ&#1740; من کار نم&#1740; کند؟</P> <P>اگر عکس شما آنالوگ باشد برا&#1740; استفاده از آن در کامپ&#1740;وتر و وب سا&#1740;ت خود ن&#1740;از به استفاده از دستگاه اسکنر دار&#1740;د.<BR>برا&#1740; ا&#1740;نکه عکس ها را به درست&#1740; اسکن کن&#1740;د :</BR></P> <P>تغ&#1740;&#1740;ر اندازه تصو&#1740;ر<BR>اکثر اسکنرها وقت&#1740; عکس خود را درون س&#1740;ستم اسکن م&#1740;کن&#1740;د تصو&#1740;ر را در ابعاد&#1740; بس&#1740;ار بزرگ نما&#1740;ش م&#1740;دهند.<BR>برا&#1740; ا&#1740;نکه عکس شما کم حجم و ابعاد آن طب&#1740;ع&#1740; شود با استفاده از ر&#1740;سا&#1740;ز کردن عکس ( به وس&#1740;له فتوشاپ و ... ) ابعاد آن را تنظ&#1740;م کن&#1740;د.</BR></BR></P> <P>تبد&#1740;ل عکس به JPEG<BR>هنگام&#1740; که م&#1740;خواه&#1740;د عکس ر&#1740;سا&#1740;ز شده خود را ذخ&#1740;ره نما&#1740;&#1740;د ، آن را با فرمت JPEG&nbsp; ذخ&#1740;ره کن&#1740;د تا عکس شما از نظر حجم به&#1740;نه باشد و بتوان&#1740;د از آن به راحت&#1740; در وب سا&#1740;تتان استفاده کن&#1740;د .</BR></P> <P>نوشتن و &#1740;ا و&#1740;را&#1740;ش صفحه وب خود<BR>اضافه کردن تصو&#1740;ر به وب سا&#1740;تتان از طر&#1740;ق HTML&nbsp; را با پ&#1740;رو&#1740; از دستورالعمل&#1740; که در مقاله ما در رابطه با اضافه کردن عکس از طر&#1740;ق HTML&nbsp; بود انجام ده&#1740;د .</BR></P> <P>آپلود تصو&#1740;ر و صفحه وب<BR>تصو&#1740;ر خود را در سندHTML آپلود کن&#1740;د.</BR></P> <P>تست صفحه شما<BR>اطم&#1740;نان حاصل کن&#1740;د که د&#1740;گران م&#1740;توانند صفحه شما را با هر مرورگر&#1740; به راحت&#1740; و بدون مشکل بب&#1740;نند.</BR></P></div> text/html 2016-08-22T05:41:16+01:00 cheap-site.ir رویا احمدی غفلت از توییتر به دلیل استفاده از گوگل پلاس و فیس بوک http://cheap-site.ir/post/18 <div style="FONT-SIZE: 11px; FONT-FAMILY: Tahoma; DIRECTION: rtl"> <P>عنوان: استفاده از کدام شبکه اجتماع&#1740; بهتراست</P> <P>امروزه رسانه ها&#1740; اجتماع&#1740; از دو جهت اهم&#1740;ت فراوان&#1740; دارند ، از &#1740;ک جهت به دل&#1740;ل ا&#1740;نکه م&#1740;توانند کسب و کار شما را معرف&#1740; نموده و برند شما را بر سر زبان ها ب&#1740;اندازند و از طرف&#1740; م&#1740;توانند سئو سا&#1740;ت شما را افزا&#1740;ش دهند.&nbsp; هم&#1740;ن دو دل&#1740;ل باعث شده تا بس&#1740;ار&#1740; از صاحبان کسب و کارها&#1740; آنلا&#1740;ن نسبت به استفاده از رسانه ها&#1740; اجتماع&#1740; مصمم شده و از مزا&#1740;ا&#1740; آن بهره مند شوند. اغلب صاحبان کسب و کارها&#1740; آنلا&#1740;ن تنها به استفاده از گوگل پلاس برا&#1740; افزا&#1740;ش سئو و ف&#1740;س بوک برا&#1740; معروف کردن نام تجار&#1740; خود اکتفا م&#1740;کنند و از سا&#1740;ر رسانه ها&#1740; اجتماع&#1740; غافل م&#1740;شوند . درست است که گوگل پلاس ب&#1740;شتر&#1740;ن تاث&#1740;ر را نسبت به سا&#1740;ر رسانه ها&#1740; اجتماع&#1740; در سئو سا&#1740;ت شما خواهد داشت و همچن&#1740;ن ف&#1740;س بوک بهتر&#1740;ن رسانه اجتماع&#1740; برا&#1740; معروف کردن برند شما است اما غافل شدن از سا&#1740;ر رسانه ها&#1740; اجتماع&#1740; باعث م&#1740;شود تا از برخ&#1740; ظرف&#1740;ت ها برا&#1740; افزا&#1740;ش سئو و افزا&#1740;ش فروش غافل شو&#1740;د که ا&#1740;ن مسئله قطعا به ضرر شما تمام خواهد شد.&nbsp;</P> <P>اگر م&#1740;خواه&#1740;د به موفق&#1740;ت برس&#1740;د ، م&#1740;زان درآمد زا&#1740;&#1740; خود را ارتقا ده&#1740;د و به اهداف بلند مرتبه خود دست پ&#1740;دا کن&#1740;د با&#1740;د از تمام&#1740; ظرف&#1740;ت ها&#1740; قابل استفاده ، استفاده لازم را ببر&#1740;د . اگر در حال حاضر در مبحث رسانه ها&#1740; اجتماع&#1740;&nbsp; به گوگل پلاس و ف&#1740;س بوک اکتفا کرده ا&#1740;د ، از سا&#1740;ر ظرف&#1740;ت ها استفاده ا&#1740; نم&#1740;کن&#1740;د و در شرا&#1740;ط&#1740; که رقبا&#1740; شما نسبت به استفاده از تمام ظرف&#1740;ت ها&#1740; موجود بهتر از شما عمل نما&#1740;ند قطعا از شما پ&#1740;ش&#1740; گرفته و &#1740;ک قدم جلو خواهند زد . دن&#1740;ا&#1740; تجارت الکترون&#1740;ک همواره دن&#1740;ا&#1740;&#1740; پر از رقابت است آن هم رقابت&#1740; بس&#1740;ار سخت و نفس گ&#1740;ر به هم&#1740;ن دل&#1740;ل برا&#1740; برتر&#1740; نسبت به رقبا نبا&#1740;د حت&#1740; &#1740;ک قدم اشتباه برداشت و &#1740;ا از برداشتن قدم&#1740; مثبت چشم پوش&#1740; کرد . عدم استفاده از ظرف&#1740;ت ها&#1740;&#1740; که م&#1740;توان&#1740;د از طر&#1740;ق آن به حداکثر بهره بردار&#1740; از ا&#1740;ن مبحث ( در ا&#1740;ن مقاله منظور از ظرف&#1740;ت ها ، قدرت رسانه ها&#1740; اجتماع&#1740; در افزا&#1740;ش سئو و افزا&#1740;ش فروش است ) دست پ&#1740;دا نموده و خود را از رقبا جلوتر بب&#1740;ن&#1740;د.</P> <P>آ&#1740;ا تا به حال به استفاده از تو&#1740;&#1740;تر فکر کرده ا&#1740;د ؟ آ&#1740;ا فکر کرده ا&#1740;د تو&#1740;&#1740;تر ن&#1740;ز برا&#1740; خود کاربران ز&#1740;اد&#1740; دارد ؟ آ&#1740;ا م&#1740;دان&#1740;د که تو&#1740;&#1740;تر &#1740;ک&#1740; از مناسب تر&#1740;ن رسانه ها&#1740; اجتماع&#1740; برا&#1740; بازار&#1740;اب&#1740; به شمار م&#1740;رود ز&#1740;را بس&#1740;ار&#1740; از کاربران آن به هم&#1740;ن دل&#1740;ل در آن حضور داشته و &#1740;ا به دنبال خر&#1740;د هستند &#1740;ا تبل&#1740;غات تجار&#1740; ؟ به هرحال واقع&#1740;ت ا&#1740;ن است که استفاده از رسانه اجتماع&#1740; ف&#1740;س بوک ب&#1740;شتر به دل&#1740;ل بازار&#1740;اب&#1740; و برند ساز&#1740; م&#1740;باشد ( البته تاث&#1740;ر مثبت&#1740; ن&#1740;ز بر رو&#1740; سئو سا&#1740;ت شما خواهد داشت ) اما فعال&#1740;ت در تو&#1740;&#1740;تر ن&#1740;ز مزا&#1740;ا&#1740; خاص خود را دارد . از مهمتر&#1740;ن مزا&#1740;ا&#1740; استفاده از تو&#1740;&#1740;تر م&#1740;توان به تجار&#1740; تر بودن آن اشاره نمود ، مز&#1740;ت&#1740; که باعث م&#1740;شود کاربران ز&#1740;اد&#1740; از تو&#1740;&#1740;تر برا&#1740; &#1740;افتن کالا و خدمات مد نظر خود استفاده نما&#1740;ند و &#1740;ا برا&#1740; افزا&#1740;ش فروش خود نسبت به تبل&#1740;غات از طر&#1740;ق آن اقدامات&#1740; انجام دهند. مز&#1740;ت د&#1740;گر تو&#1740;&#1740;تر ا&#1740;ن است که افراد متخصص ب&#1740;شتر&#1740; در آن فعال&#1740;ت م&#1740;نما&#1740;د ( ف&#1740;س بوک ب&#1740;شتر برا&#1740; دوست&#1740; ها&#1740; اجتماع&#1740; و ا&#1740;ن نوع مسائل طراح&#1740; شده است در حال&#1740; که تو&#1740;&#1740;تر تجار&#1740; تر م&#1740;باشد و ز&#1740;اد برا&#1740; دوست&#1740; ها&#1740; اجتماع&#1740; مکان مناسب&#1740; به شمار نم&#1740; آ&#1740;د ) و شما م&#1740;توان&#1740;د با استفاده از نظرات آن ها پ&#1740;شرفت ها&#1740; بس&#1740;ار خوب&#1740; داشته باش&#1740;د . از طرف&#1740; شما م&#1740;توان&#1740;د در تو&#1740;&#1740;تر ن&#1740;ز اندک&#1740; به سئو سا&#1740;ت خود کمک کرده و از طرف&#1740; برند ساز&#1740; خود را ن&#1740;ز بهبود ببخش&#1740;د ز&#1740;را قطعا کاربران&#1740; &#1740;افت م&#1740;شوند که علاقه ا&#1740; به گوگل پلاس و ف&#1740;س بوک نداشته اما از تو&#1740;&#1740;تر استفاده م&#1740;کنند به هم&#1740;ن دل&#1740;ل شما م&#1740;توان&#1740;د علاوه بر استفاده از گوگل پلاس و ف&#1740;س بوک ، استفاده از تو&#1740;&#1740;تر را ن&#1740;ز در دستور کار خود قرار ده&#1740;د.&nbsp;</P> <P>تو&#1740;&#1740;تر ن&#1740;ز مانند گوگل پلاس و ف&#1740;س بوک دارا&#1740; ظرف&#1740;ت ها&#1740; عظ&#1740;م&#1740; برا&#1740; پ&#1740;شرفت کردن شما م&#1740;باشد اما بس&#1740;ار&#1740; از صاحبان کسب و کارها&#1740; آنلا&#1740;ن از ظرف&#1740;ت ها و مزا&#1740;ا&#1740; آن غافل م&#1740;باشند . همانطور که گفت&#1740;م برا&#1740; رس&#1740;دن به موفق&#1740;ت با&#1740;د از تمام&#1740; ظرف&#1740;ت ها استفاده نما&#1740;&#1740;د اما متاسفانه بس&#1740;ار&#1740; از صاحبان کسب و کارها&#1740; آنلا&#1740;ن نسبت به استفاده کردن از تو&#1740;&#1740;تر غفلت م&#1740;ورزند در حال&#1740; که تو&#1740;&#1740;تر م&#1740;تواند برگ برنده شما باشد ز&#1740;را بس&#1740;ار&#1740; از صاحبان کسب و کارها&#1740; آنلا&#1740;ن تنها به گوگل پلاس و ف&#1740;س بوک بسنده م&#1740;کنند اما اگر شما بتوان&#1740;د از طر&#1740;ق تو&#1740;&#1740;تر ن&#1740;ز جذب مشتر&#1740; و همچن&#1740;ن افزا&#1740;ش سئو داشته باش&#1740;د ، تو&#1740;&#1740;تر م&#1740;تواند برگ برنده شما باشد و شما را نسبت به رقبا&#1740;تان جلو ب&#1740;اندازد. برا&#1740; استفاده از تو&#1740;&#1740;تر حت&#1740; &#1740;ک لحظه درنگ نکن&#1740;د ز&#1740;را تو&#1740;&#1740;تر با ظرف&#1740;ت ها&#1740; عظ&#1740;م&#1740; که دارد بدون ا&#1740;نکه ن&#1740;از باشد هز&#1740;نه ا&#1740; پرداخت نما&#1740;&#1740;د به پ&#1740;شرفت شما کمک م&#1740;کند . سع&#1740; کن&#1740;د اگر م&#1740;خواه&#1740;د از قدرت رسانه ها&#1740; اجتماع&#1740; در زم&#1740;نه افزا&#1740;ش سئو و افزا&#1740;ش فروش استفاده نمائ&#1740;د از تمام&#1740; ارکان آن استفاده نموده و از ظرف&#1740;ت ها&#1740; موجود بهره بردار&#1740; نمائ&#1740;د. همچن&#1740;ن با استفاده از تو&#1740;&#1740;تر م&#1740;توان&#1740;د به بازار&#1740;اب&#1740; ا&#1740;نترنت&#1740; خود کمک فراوان&#1740; نمائ&#1740;د ، البته ا&#1740;ن امر مستلزم داشتن طراح&#1740; سا&#1740;ت قدرتمند م&#1740;باشد.</P></div> text/html 2016-08-21T05:04:58+01:00 cheap-site.ir رویا احمدی برای طراحی سایت باید به چه کسانی اعتماد کنیم http://cheap-site.ir/post/17 <div style="FONT-SIZE: 11px; FONT-FAMILY: Tahoma; DIRECTION: rtl"> <P>عنوان: عوامل مؤثر در انتخاب &#1740;ک شرکت طراح&#1740; سا&#1740;ت</P> <P>با پ&#1740;شرفت تکنولوژ&#1740; در دن&#1740;ا&#1740; امروزه اکثر شرکت ها رو به سو&#1740; استفاده از شبکه جهان&#1740; و گسترده وب آورده اند تا برا&#1740; ترو&#1740;ج کسب و کار خود از آن بهره بگ&#1740;رند. به هم&#1740;ن دل&#1740;ل است که امروزه شرکت ها&#1740; طراح&#1740; سا&#1740;ت ز&#1740;اد&#1740; در دن&#1740;ا د&#1740;ده م&#1740;شود.برا&#1740; سفارش دادن به &#1740;ک شرکت طراح&#1740; سا&#1740;ت با&#1740;د چند عامل را در نظر بگ&#1740;ر&#1740;د سپس به &#1740;ک شرکت درخواست طراح&#1740; سا&#1740;ت بده&#1740;د.</P> <P>د&#1740;دن نمونه کارها</P> <P>&#1740;ک&#1740; از عوامل مهم در هنگام انتخاب &#1740;ک شرکت طراح&#1740; وب سا&#1740;ت به منظور توسعه &#1740;ا طراح&#1740; &#1740;ک وب سا&#1740;ت ، نوع طرح ها&#1740; شرکت طراح وب است که در گذشته تول&#1740;د شده است. بس&#1740;ار&#1740; از شرکت ها&#1740; طراح&#1740; وب سا&#1740;ت تعداد&#1740; از نمونه کارها&#1740; خود را برا&#1740; مشتر&#1740;ان بالقوه در دسترس قرار م&#1740;دهند تا افراد برا&#1740; مشاهده آنها اقدام نما&#1740;ند.ا&#1740;ن مسئله به شما کمک م&#1740;کند تا از م&#1740;زان توانا&#1740;&#1740; ها و نحوه عملکرد شرکت طراح&#1740; سا&#1740;ت تا حد&#1740; آگاه م&#1740;شو&#1740;د. بنابرا&#1740;ن، هم&#1740;شه برا&#1740; د&#1740;دن نمونه کارها&#1740; قبل&#1740; &#1740;ک شرکت طراح&#1740; وب سا&#1740;ت اقدام نما&#1740;&#1740;د.</P> <P><BR>زمان تکم&#1740;ل تخم&#1740;ن&#1740;</BR></P> <P>&#1740;ک&#1740; د&#1740;گر از عوامل مهم&#1740; که به نظر م&#1740;رسد در هنگام انتخاب &#1740;ک شرکت طراح&#1740; وب سا&#1740;ت با&#1740;د به آن توجه نمود ، زمان تکم&#1740;ل تخم&#1740;ن&#1740; وب سا&#1740;ت شما است. شما با&#1740;د اطلاع داشته باش&#1740;د که چه مدت طول م&#1740;کشد تا مراحل طراح&#1740; سا&#1740;ت شما به پا&#1740;ان برسد. ممکن است شما به مشتر&#1740;ان خود وعده ده&#1740;د که در فلان تار&#1740;خ سا&#1740;ت شما آماده خواهد شد اما اگر شرکت طراح زمان مشخص&#1740; به شما ندهد نم&#1740;توان&#1740;د ا&#1740;ن وعده را به مشتر&#1740;ان خود بده&#1740;د.</P> <P>هز&#1740;نه پ&#1740;ش پرداخت پروژه طراح&#1740; وب سا&#1740;ت</P> <P><BR>ا&#1740;ن مسئله ن&#1740;ز جزء اصل&#1740; تر&#1740;ن مسائل طراح&#1740; سا&#1740;ت به حساب م&#1740; آ&#1740;د.دانستن ا&#1740;نکه شرکت طراح&#1740; سا&#1740;ت چه مقدار از مبلغ اصل&#1740; قرارداد را در ابتدا&#1740; کار م&#1740;گ&#1740;رد برا&#1740; شما با&#1740;د حائز اهم&#1740;ت باشد.</BR></P> <P>هز&#1740;نه کل&#1740; طراح&#1740; سا&#1740;ت</P> <P><BR>هز&#1740;نه اصل&#1740; طراح&#1740; سا&#1740;ت بس&#1740;ار پر اهم&#1740;ت است ، شما با&#1740;د بدان&#1740;د که آ&#1740;ا شرکت&#1740; که انتخاب کرده ا&#1740;د ب&#1740;ش از سا&#1740;ر&#1740;ن پول نم&#1740;گ&#1740;رد؟ آ&#1740;ا سا&#1740;تتان به اندازه پول&#1740; که هز&#1740;نه م&#1740;کن&#1740;د ارزش دارد ؟ آ&#1740;ا م&#1740;توان&#1740;د هز&#1740;نه ا&#1740; که کرده ا&#1740;د را از طر&#1740;ق خود سا&#1740;ت جبران نما&#1740;&#1740;د ؟</BR></P> <P>تجربه و تخصص</P> <P><BR>هرچه تجربه شرکت طراح&#1740; سا&#1740;ت&#1740; که انتخاب کرده ا&#1740;د ب&#1740;شتر باشد به نفع شما خواهد بود.سع&#1740; کن&#1740;د در انتخاب خود م&#1740;زان تجربه و تخصص شرکت مد نظرتان را کامل بررس&#1740; نما&#1740;&#1740;د تا خ&#1740;التان از بابت حرفه ا&#1740; بودن طراح&#1740; راحت شود.</BR></P> <P><BR>خدمات و پشت&#1740;بان&#1740;</BR></P> <P><BR>شرکت&#1740; را انتخاب نما&#1740;&#1740;د که خدمات طراح&#1740; سا&#1740;ت خوب&#1740; را برا&#1740; مشتر&#1740;ان در نظر گرفته و از نظر پشت&#1740;بان&#1740; ت&#1740;م قدرتمند&#1740; را در اخت&#1740;ار داشته و در هرلحظه از شبانه روز پاسخگو&#1740; شما خواهد بود.</BR></P></div> text/html 2016-08-20T05:24:11+01:00 cheap-site.ir رویا احمدی آموزش طراحی وبسایت به صورت حرفه ای در کوتاه ترین زمان ممکن http://cheap-site.ir/post/16 <div style="FONT-SIZE: 11px; FONT-FAMILY: Tahoma; DIRECTION: rtl"> <P>عنوان: عملکرد قو&#1740; در طراح&#1740; سا&#1740;ت</P> <P>واقع&#1740;ت ا&#1740;ن است که عملکرد قو&#1740; در زم&#1740;نه طراح&#1740; سا&#1740;ت با&#1740;د &#1740;ک ن&#1740;از در هر پروژه طراح&#1740; وب به حساب ب&#1740;ا&#1740;د نه &#1740;ک چاره اند&#1740;ش&#1740; موقت برا&#1740; رس&#1740;دن به اهداف ماد&#1740; &#1740;ک شرکت. عملکرد ضع&#1740;ف باعث کاهش در درآمد، تراف&#1740;ک، تبد&#1740;ل بازد&#1740;دکننده به مشتر&#1740; عدم رضا&#1740;ت کاربران م&#1740;شود که همه ا&#1740;ن موارد به طور کل&#1740; به &#1740;ک د&#1740;گر گره خورده است. مطالعه مورد&#1740; نشان م&#1740; دهد که بهبود عملکرد تمام&#1740; ا&#1740;ن موارد را تحت تاث&#1740;ر قرار م&#1740;دهد. ا&#1740;ن وضع&#1740;ت ه&#1740;چ تفاوت&#1740; با وضع&#1740;ت فعل&#1740; تلفن همراه ندارد ، وضع&#1740;ت&#1740; که در آن 71 درصد از مردم م&#1740; گو&#1740;ند انتظار دارند سا&#1740;تها در مقا&#1740;سه با زمان&#1740; که با دسکتاپ بارگذار&#1740; م&#1740;شوند نبا&#1740;د از سرعت کمتر&#1740; برخودار باشند.</P> <P><BR>&#1740;ک&#1740; از اصل&#1740; تر&#1740;ن مسائل&#1740; که باعث م&#1740;شود &#1740;ک کاربر بارها و بارها به &#1740;ک سا&#1740;ت مراجعه نما&#1740;د عملکرد آن سا&#1740;ت است ز&#1740;را ا&#1740;ن عملکرد &#1740;ک جزء اساس&#1740; برا&#1740; ا&#1740;جاد تجربه مثبت در ذهن کاربر است. بنابرا&#1740;ن با توجه به اهم&#1740;ت فوق العاده ز&#1740;اد عملکرد شما در موفق&#1740;ت هر پروژه با&#1740;د نسبت به نحوه عملکرد خود بس&#1740;ار حساس باش&#1740;د و همه جوانب را در نظر بگ&#1740;ر&#1740;د ز&#1740;را هرچه کاربران از عملکرد شما رضا&#1740;ت ب&#1740;شتر&#1740; داشته باشند م&#1740;زان بازد&#1740;د سا&#1740;ت شما افزا&#1740;ش پ&#1740;دا م&#1740;کند ، افزا&#1740;ش بازد&#1740;د به خود&#1740; خود افزا&#1740;ش فروش را در پ&#1740; خواهد داشت و افزا&#1740;ش فروش باعث قدرتمند شدن شما از نظر ماد&#1740; و در نها&#1740;ت پ&#1740;شرفت چشمگ&#1740;ر شرکت شما م&#1740;شود . همه ا&#1740;ن موارد مانند دانه ها&#1740; &#1740;ک زنج&#1740;ر به هم متصل هستند و اگر مرحله به مرحله ا&#1740;ن مس&#1740;ر را ط&#1740; کن&#1740;د قطعا به هدف نها&#1740;&#1740; خواه&#1740;د رس&#1740;د.</BR></P> <P><BR>کارشناسان طراح&#1740; سا&#1740;ت اعتقاد دارند عملکرد ضع&#1740;ف به طور ذات&#1740; با طراح&#1740; سا&#1740;ت اختلاف داشته و هرگز قابل قبول ن&#1740;ست. عملکرد ضع&#1740;ف باعث هدر رفتن سرما&#1740;ه شرکت م&#1740;شود و ا&#1740;ن مسئله اصلا به نفع شرکت نخواهد بود. بس&#1740;ار&#1740; از شرکت ها ب سمت تجارت الکترون&#1740;ک حرکت م&#1740;کنند تا از طر&#1740;ق طراح&#1740; &#1740;ک سا&#1740;ت و اداره آن بتوانند درآمدزا&#1740;&#1740; نما&#1740;ند اما عملکرد ضع&#1740;ف در طراح&#1740; سا&#1740;ت باعث م&#1740;شود نه تنها به درآمد و سود ده&#1740; شرکت اضافه نشود بلکه ضرر و ز&#1740;ان ها&#1740;&#1740; ن&#1740;ز متوجه شرکت شود ز&#1740;را برا&#1740; طراح&#1740; &#1740;ک سا&#1740;ت گاه&#1740; ممکن است هز&#1740;نه ها&#1740; سنگ&#1740;ن&#1740; شود اما نت&#1740;جه آن کاملا منف&#1740; باشد آن هم فقط به &#1740;ک دل&#1740;ل ، ضعف در عملکرد و در واقع ضعف در طراح&#1740;. هم&#1740;ن مسئله باعث م&#1740;شود شرکت ها&#1740; معتبر طراح&#1740; خود را به هر شرکت&#1740; واگذار نکنند ، ابتدا تحق&#1740;ق کرده و مطمئن شوند که بهتر&#1740;ن شرکت را نسبت به بودجه خود انتخاب کرده اند ، شرکت&#1740; که از نظر عملکرد در سطح ا&#1740;ده آل&#1740; قرار داشته باشد و بتواند شرکت را به اهداف خود نزد&#1740;ک نما&#1740;د.</BR></P> <P><BR>برا&#1740; حل ا&#1740;ن مسئله و ر&#1740;شه کن کردن عملکرد ضع&#1740;ف با&#1740;د شروع به پ&#1740;شرفت ها&#1740;&#1740; در زم&#1740;نه ها&#1740; مختلف کرد. پ&#1740;شرفت در عملکرد باعث رونق کسب و کارها&#1740; آنلا&#1740;ن م&#1740;شود ز&#1740;را درحال حاضر بس&#1740;ار&#1740; از شرکت ها با عملکرد&#1740; ضع&#1740;ف در طراح&#1740; باعث ا&#1740;جاد &#1740;ک د&#1740;د منف&#1740; نسبت به تمام&#1740; شرکت ها&#1740; طراح&#1740; سا&#1740;ت شده اند اما در صورت پ&#1740;شرفت ا&#1740;ن شرکت ها رفته رفته ا&#1740;ن د&#1740;د نسبتا منف&#1740; از ب&#1740;ن خواهد رفت. بس&#1740;ار&#1740; از افراد که آگاه&#1740; لازم برا&#1740; تشخ&#1740;ص شرکت ها&#1740; معتبر از شرکت ها&#1740; غ&#1740;ر معتبر را ندارند ممکن است هز&#1740;نه ز&#1740;اد&#1740; را متحمل شده ول&#1740; به دل&#1740;ل سپردن کار به &#1740;ک شرکت غ&#1740;رمعتبر تمام هز&#1740;نه خود را از دست رفته بب&#1740;نند و نه تنها به هدف خود نرس&#1740;ده اند بلکه ضرر سنگ&#1740;ن ماد&#1740; را ن&#1740;ز متحمل شده اند. هم&#1740;ن ضررها&#1740; نا به جا باعث به وجود آمدن &#1740;ک د&#1740;د منف&#1740; نسبت به شرکت ها&#1740; طراح&#1740; سا&#1740;ت است ز&#1740;را کسان&#1740; که &#1740;ک بار هز&#1740;نه اشان به هدر م&#1740;رود &#1740;ا برا&#1740; بار دوم اقدام به طراح&#1740; سا&#1740;ت نم&#1740;کنند و &#1740;ا اگر قصد انجام ا&#1740;نکار را داشته باشند با ترس بس&#1740;ار ز&#1740;اد&#1740; ا&#1740;ن کار را انجام خواهند داد.</BR></P> <P><BR>برا&#1740; بهبود عملکرد م&#1740;توان نسبت به ا&#1740;جاد &#1740;ک فرهنگ مناسب در رابطه با عملکرد صح&#1740;ح و قابل اعتماد و حرفه ا&#1740; اقدام کرد و به ا&#1740;ن ترت&#1740;ب باعث از ب&#1740;ن رفتن د&#1740;د منف&#1740; کاربران شد. اگر شرکت ها درک صح&#1740;ح&#1740; از چگونگ&#1740; عملکرد در طراح&#1740; داشته باشند به موفق&#1740;ت &#1740;ک پروژه م&#1740;توان ام&#1740;دوار بود اما اگر ا&#1740;ن درک صح&#1740;ح وجود نداشته باشد تصور موفق&#1740;ت آم&#1740;ز بودن &#1740;ک پروژه تصور&#1740; نسبتا محال خواهد بود ز&#1740;را موفق&#1740;ت &#1740;ک پروژه در گرو عملکرد مسئول&#1740;ن در انجام پروژه است.</BR></P> <P>&nbsp;</P></div> text/html 2016-08-18T04:40:07+01:00 cheap-site.ir رویا احمدی یک وب سایت خوب چه ویژگی هایی دارد http://cheap-site.ir/post/15 <div style="FONT-SIZE: 11px; FONT-FAMILY: Tahoma; DIRECTION: rtl"> <P>عنوان: نکات&#1740; در طراح&#1740; مب سا&#1740;ت که با&#1740;د به آنها توجه کرد</P> <P>چگونه به مسافران وب در پ&#1740;دا کردن راهشان کمک کن&#1740;م ؟<BR>ممکن است سا&#1740;ت شما پر از اطلاعات مف&#1740;د در رابطه با محصولات &#1740;ا خدمات شما باشد. اما اگر بازد&#1740;دکنندگان سا&#1740;ت شما نتوانند راه خود را براحت&#1740; در م&#1740;ان صفحات شما پ&#1740;دا کنند د&#1740;گر هرگز آن سا&#1740;ت باز نخواهند گشت! در کنار داشتن اطلاعات مف&#1740;د، مهم تر&#1740;ن نکته در طراح&#1740; &#1740;ک وب سا&#1740;ت طراح&#1740; صح&#1740;ح پ&#1740;وندها&#1740; ب&#1740;ن صفحات آن سا&#1740;ت است که متاسفانه ا&#1740;ن نکته در طراح&#1740; ب&#1740;شتر وب سا&#1740;ت ها ناد&#1740;ده گرفته م&#1740; شود . 9 نکته ا&#1740; که در ادامه خواه&#1740;د خواند به شما کمک خواهد کرد تا بتوان&#1740;د پ&#1740;وندها&#1740; ب&#1740;ن صفحات وب سا&#1740;تتان را کاراتر و اصول&#1740; تر طراح&#1740; نما&#1740;&#1740;د.</BR></P> <P>. نکته 1: از ل&#1740;نکها&#1740; متن&#1740; استفاده کن&#1740;د!<BR>شا&#1740;د استفاده از تصاو&#1740;ر &#1740;ا اشکال گراف&#1740;ک&#1740; در سا&#1740;ت بس&#1740;ار وسوسه انگ&#1740;ز و اغوا کننده باشد اما بعض&#1740; مواقع &#1740;ک کم هم بس&#1740;ار ز&#1740;اد است ! تا جا&#1740;&#1740; که برا&#1740;تان امکان دارد سع&#1740; کن&#1740;د که پ&#1740;وندها&#1740; موجود ب&#1740;ن صفحاتتان را بصورت ل&#1740;نک ها&#1740; متن&#1740; طراح&#1740; کن&#1740;د، ز&#1740;را ا&#1740;ن نوع ل&#1740;نکها بس&#1740;ار موثر تر از ل&#1740;نکها&#1740; تصو&#1740;ر&#1740; &#1740;ا گراف&#1740;ک&#1740; عمل م&#1740; کنند . مطالعات نشان داده که اکثر بازد&#1740;د کنندگان سا&#1740;تها ابتدا ل&#1740;نکها&#1740; متن&#1740; را خوانده و سپس به سراغ ل&#1740;نکها&#1740; تصو&#1740;ر&#1740; &#1740;ا گراف&#1740;ک&#1740; م&#1740; روند .</BR></P> <P>نکته 2: &#1740;ک راه حل خوب برا&#1740; استفاده از ل&#1740;نکها&#1740; گراف&#1740;ک&#1740;!<BR>اگر شما ناچار&#1740;د که از ل&#1740;نکها&#1740; تصو&#1740;ر&#1740; &#1740;ا گراف&#1740;ک&#1740; در وب سا&#1740;تتان استفاده نما&#1740;&#1740;د حتما از پارامتر Alt برا&#1740; تصو&#1740;رتان استفاده کن&#1740;د . استفاده از ا&#1740;ن پارامتر در طراح&#1740; ل&#1740;نکها&#1740; تصو&#1740;ر&#1740; باعث م&#1740; شود که کاربران&#1740; که از کاوشگرها&#1740; متن&#1740; مانند lynx استفاده م&#1740; کنند &#1740;ا کاربران&#1740; که گراف&#1740;ک و تصو&#1740;ر را در کاوشگرها&#1740; خود غ&#1740;ر فعال کرده اند ن&#1740;ز بتوانند راه خود را در م&#1740;ان صفحات وب سا&#1740;ت شما پ&#1740;دا کنند .به علاوه سع&#1740; کن&#1740;د حتما در قسمت پا&#1740;&#1740;ن هر صفحه با استفاده از ل&#1740;نکها&#1740; متن&#1740; راهنما&#1740;&#1740; واضح از سا&#1740;تتان ارائه ده&#1740;د تا صفحات اصل&#1740; سا&#1740;ت شما از ا&#1740;ن طر&#1740;ق ن&#1740;ز قابل دسترس&#1740; باشند .</BR></P> <P>نکته 3: &#1740;ک صفحه با عنوان نقشه سا&#1740;ت طراح&#1740; کن&#1740;د .<BR>صفحه نقشه سا&#1740;ت م&#1740; تواند &#1740;ک راهنما&#1740; بس&#1740;ار خوب برا&#1740; کاربران سا&#1740;ت شما باشد. در طراح&#1740; صفحه نقشه سا&#1740;تتان سع&#1740; کن&#1740;د از &#1740;ک ساختار درخت&#1740; استفاده کن&#1740;د بگونه ا&#1740; که بخشها&#1740; مهم سا&#1740;ت بطور واضح در آن مشخص شده باشد و صفحات مربوط به هر کدام از بخشها به صورت ز&#1740;ر مجموعه آن بخش نما&#1740;ش داده شوند . برا&#1740; مثال م&#1740; توان&#1740;د سا&#1740;ت خود را به 4 بخش اصل&#1740; شامل محصولات، خدمات، سوال ها&#1740; را&#1740;ج و تماس تقس&#1740;م کرده و عناو&#1740;ن صفحات مرتبط با هر &#1740;ک از ا&#1740;ن بخش ها را در ز&#1740;ر آن قرار ده&#1740;د بصورت&#1740; که به صفحه مربوط به خود ل&#1740;نک شوند . برا&#1740; آشنا&#1740;&#1740; ب&#1740;شتر با ساختار نقشه سا&#1740;ت پ&#1740;شنهاد م&#1740; کنم که به چند وب سا&#1740;ت بزرگ مراجعه کن&#1740;د و صفحه نقشه آنها را بررس&#1740; کن&#1740;د.</BR></P> <P>نکته چهارم : از بکار بردن فر&#1740;م پره&#1740;ز کن&#1740;د.<BR>تا جا&#1740;&#1740; که امکان دارد سع&#1740; کن&#1740;د از بکار بردن فر&#1740;م در طراح&#1740; وب سا&#1740;تتان پره&#1740;ز کن&#1740;د. اکثر مرورگرها&#1740; را&#1740;ج با نما&#1740;ش فر&#1740;م ها مشکل دارند و ممکن است کاربران هنگام&#1740; که در صفحه مقابل خود با چند&#1740;ن اسکرول بار مختلف روبرو م&#1740; شوند به طور کامل گ&#1740;ج شوند ! اگر ناچار&#1740;د که حتما از فر&#1740;م ها در طراح&#1740; سا&#1740;ت خود استفاده نما&#1740;&#1740;د پس خودتان را برا&#1740; دوبرابر شدن کار آماده کن&#1740;د ز&#1740;را لازم است که &#1740;ک نسخه بدون فر&#1740;م هم از سا&#1740;تتان بساز&#1740;د تا کاربران&#1740; که کاوشگرها&#1740; آنها فر&#1740;م ها را پشت&#1740;بان&#1740; نم&#1740; کند هم بتوانند از سا&#1740;ت شما استفاده نما&#1740;ند.</BR></P> <P>نکته پنجم : از ل&#1740;نکها&#1740; حرکت دار بپره&#1740;ز&#1740;د !<BR>در طراح&#1740; صفحات خود سع&#1740; کن&#1740;د از بکار بردن ل&#1740;نکها&#1740;&#1740; که در حال حرکت هستند &#1740;ا ل&#1740;نکها&#1740;&#1740; که دائما تغ&#1740;&#1740;ر رنگ م&#1740; دهند &#1740;ا چشمک م&#1740; زنند پره&#1740;ز کن&#1740;د . همچن&#1740;ن سع&#1740; نکن&#1740;د که ل&#1740;نکها&#1740; بازد&#1740;د شده و بازد&#1740;د نشده را با تفاوت رنگ از &#1740;کد&#1740;گر متما&#1740;ز کن&#1740;د . تصور بر ا&#1740;ن است که ا&#1740;نکار بازد&#1740;د کننده را در پ&#1740;دا کردن راهش در م&#1740;ان صفحات کمک خواهد کرد اما بررس&#1740; ها نشان داده ا&#1740;نکار تنها باعث گ&#1740;ج شدن بازد&#1740;د کننده ها م&#1740; شود !</BR></P> <P>نکته 6 : فقط چند کل&#1740;ک آنورتر!<BR>محتو&#1740;ات سا&#1740;ت خود را هم&#1740;شه در دسترس بازد&#1740;د کننده نگاه دار&#1740;د . هر صفحه از سا&#1740;ت شما با&#1740;د از طر&#1740;ق هر صفحه د&#1740;گر قابل دسترس&#1740; باشد . سع&#1740; کن&#1740;د پ&#1740;وندها&#1740; م&#1740;ان صفحاتتان را طور&#1740; طراح&#1740; کن&#1740;د که بازد&#1740;د کننده در هر کجا&#1740; سا&#1740;ت که باشد بتواند با حداکثر 4 کل&#1740;ک خود را به صفحه مورد نظر برساند. شما با&#1740;د به طور مرتب ساختار صفحات و ارتباط ب&#1740;ن آنها را در سا&#1740;تتان بررس&#1740; کرده و مشکلات احتمال&#1740; را بر طرف نما&#1740;&#1740;د. بازد&#1740;د کننده ها برا&#1740; ا&#1740;ن به سا&#1740;ت شما م&#1740; آ&#1740;ند که با شما و خدماتتان آشنا بشوند پس بهتراست کار&#1740; نکن&#1740;د که آنها واردار شوند برا&#1740; کسب اطلاعات در سا&#1740;ت شما حفار&#1740; کنند!</BR></P> <P>نکته 7 : جستجو چرا ؟ فقط ل&#1740;نک !<BR>بعض&#1740; از سا&#1740;تها س&#1740;ستم&#1740; برا&#1740; جستجو در م&#1740;ان اطلاعات خود دارند . اما سع&#1740; کن&#1740;د تا جا&#1740;&#1740; که امکان دارد از قرار دادن ا&#1740;ن س&#1740;ستم در سا&#1740;تتان بپره&#1740;ز&#1740;د. حت&#1740; بهتر&#1740;ن موتورها&#1740; جستجو هم در بعض&#1740; موارد نتا&#1740;ج&#1740; غ&#1740;ر از آنچه که شما م&#1740; خواه&#1740;د به شما ارائه م&#1740; دهند و ا&#1740;ن باعث گ&#1740;ج و گم شدن شما در م&#1740;ان صفحات م&#1740; گردد. در ضمن ب&#1740;شتر کاربران هم طرز استفاده مف&#1740;د از موتورجستجو را بلد ن&#1740;ستند. بنابرا&#1740;ن پ&#1740;شنهاد م&#1740; شود که بجا&#1740; استفاده از س&#1740;ستم جستجو در سا&#1740;تتان پ&#1740;وندها&#1740; ب&#1740;ن صفحاتتان را طور&#1740; دق&#1740;ق و کارا طراح&#1740; کن&#1740;د تا کاربران براحت&#1740; بتوانند از طر&#1740;ق ل&#1740;نکها به اطلاعات مورد ن&#1740;از خود دست&#1740;اب&#1740; پ&#1740;دا کنند و ن&#1740;از&#1740; به استفاده از س&#1740;ستم جستجو نباشد.</BR></P> <P>نکته 8 : مس&#1740;رها&#1740; متعدد&#1740; در نظر بگ&#1740;ر&#1740;د !<BR>سع&#1740; کن&#1740;د در طراح&#1740; پ&#1740;وندها&#1740; ب&#1740;ن صفحات سا&#1740;ت خود طور&#1740; عمل کن&#1740;د که برا&#1740; دست&#1740;اب&#1740; به هر صفحه ب&#1740;ش از &#1740;ک مس&#1740;ر وجود داشته باشد و کاربران خود را به &#1740;ک مس&#1740;ر محدود نکن&#1740;د . به عنوان راه حل در ب&#1740;شتر سا&#1740;تها از منوها&#1740; کرکره ا&#1740; استفاده م&#1740; شود که راه&#1740; موثر برا&#1740; قرار دادن مس&#1740;رها&#1740; متفاوت در صفحه است بدون ا&#1740;نکه فضا&#1740; ز&#1740;اد&#1740; در صفحه اشغال کند.</BR></P> <P>نکته 9 : اطلاعاتتان را متمرکز کن&#1740;د !<BR>سع&#1740; نکن&#1740;د در سا&#1740;تتان محل ها&#1740; ز&#1740;اد&#1740; را طراح&#1740; کن&#1740;د و اطلاعاتتان را در م&#1740;ان آنها پراکنده کن&#1740;د چون در ا&#1740;ن صورت ممکن است کاربرانتان در م&#1740;ان انبوه صفحات سا&#1740;ت شما غرق شوند ! پراکندگ&#1740; اطلاعات جزو مشخصه ها&#1740; &#1740;ک وب سا&#1740;ت خوب ن&#1740;ست.</BR></P></div> text/html 2016-08-17T04:41:46+01:00 cheap-site.ir رویا احمدی آموزش سئو و بهینه سازی سایت در قسمت های مختلف http://cheap-site.ir/post/14 <div style="FONT-SIZE: 11px; FONT-FAMILY: Tahoma; DIRECTION: rtl"> <p>عنوان: فراگیری سئو و بهینه سازی سایت&nbsp;در قسمت های&nbsp;مختلف</p> <p>دنیای امروز شاهد رقابتی بسیار سخت و پیچیده در زمینه تجارت الکترونیک است. رقابتی سخت و نفس گیر که برای موفقیت در آن باید سخت مبارزه کرد و تا آخرین نفس دست از تلاش نکشید. شاید اگر صد سال پیش به شخصی میگفتند که میتواند در اتاق شخصی اش و با استفاده از وسیله ای به نام کامپیوتر و از طریق اینترنت به راحتی انواع و اقسام خرید ها را انجام داده و این خرید کردن هیچ نیازی به حضور فیزیکی او نداشته باشد تصور میکرد او را مسخره کرده و سر به سرش میگذارند ، چیزی که امروزه واقعا انجام میپذیرد و افراد زیادی در سراسر دنیا برای خرید کردن از اینترنت استفاده میکنند و این مسئله باعث شده تا بسیاری از انسان ها به فکر کسب درآمد از طریق اینترنت بوده و برای این مهم تلاش نمایند. واقعیت این است که این کسب درآمد به سادگی میسر نخواهد بود و مستلزم تلاش و پشتکار فراوان است. مرسوم ترین روش فروش از طریق اینترنت ، فروش از طریق موتورهای جستجوگر ( در کشور ما تقریبا به صورت صد در صد گوگل ) میباشد زیرا اکثر افراد برای یافتن کالا و خدمات مورد نیازشان از طریق جستجو در موتورهای جستجوگر به ویژه گوگل اقدام میکنند. بسیاری از افراد مایل هستند تا بدانند که چرا یک سایت به عنوان اولین نتیجه در گوگل قرار دارد و سایتی دیگر در صفحه دوم و یا سوم ؟ این رتبه بندی بر اساس چه ملاک هایی میباشد ؟؟ برای دانستن پاسخ این سوال باید با علمی به نام seo&nbsp; ( بهینه سازی برای موتورهای جستجو ) آشنا شوید . ملاک رتبه بندی در موتورهای جستجو میزان سئو سایت شما میباشد . سئو یک وسیله سخت افزاری و یا یک نرم افزار نیست ، سئو مجموعه از تکنیک های مختلف و تخصصی در زمینه های مختلف است که در نهایت منجر به افزایش و یا کاهش رتبه سایت شما در موتورهای جستجوگر میشود. شرکت طراحی سایت ایفانت قصد دارد بنا به درخواست کاربران عزیز به صورت بخش به بخش و مجزا آموزش هایی تخصصی در رابطه با سئو منتشر کرده و در اختیار کاربران عزیز قرار دهد.</p> <p>آموزش سئو قسمت اول</p> <p>هاست چیست ؟ ویژگی های یک هاست خوب چیست ؟</p> <p>هاست در زبان انگلیسی به معنی میزبان میباشد . Host&nbsp; یک کامپیوتر تحت شبکه است که توسط cpanel سایت شما کنترل می شود. هاست دارای دو نوع سیستم عامل میباشد ، لینوکس و ویندوز که به دلخواه شما میتوانید از هرکدام که میخواهید استفاده نمائید. به عبارت دیگر هاست فضای نگهداری سایت شما میباشد ( اگر سایتتان را کامپیوتر در نظر بگیرید میتوانید هاست را هارد سیستم در نظر بگیرید.). امروزه شرکت های بسیاری خدمات فروش هاست را انجام میدهند که بسیاری از آنها شرکت های معتبر بوده و تعدادی از آن ها نیز شرکت های غیر معتبر میباشند . اولین قدم در ایجاد سئوی مناسب در سایت خرید هاست مناسب میباشد ، هاستی که بتواند نیازهای شما را به بهترین شکل ممکن برطرف نموده و فضای لازم برای پیشرفت را در اختیارتان قرار دهد. بسیاری از افراد با هاست آشنایی دارند اما از ویژگی های یک هاست خوب بیخبر میباشند ، ویژگی های زیر از مهمترین ویژگی ها برای یک هاست مناسب به شمار میرود<br>&nbsp;<br>1- هاست خوب همواره در دسترس بوده و بدون از کار افتادگی فعالیت مینماید . اگر هاست شما به طور پیوسته در دسترس نباشد موتورهای جستجوگر نسبت به سایت شما بدبین میشوند.<br>2- هاست شما باید از سرعت مناسبی برخودار باشد تا کاربران برای بارگذاری سایت شما معطل نشوند .<br>3- امنیت هاست شما نیز یکی از مهمترین ویژگی های هاست به شمار میرود زیرا اگر هاست شما از امنیت کافی برخودار نباشد ممکن سایت شما به سادگی هک شود.<br><br><br><br></p> <p>دامنه چیست ؟</p> <p><br>دامنه آدرس سایت شما میباشد. برای مثال&nbsp; efanet.ir را در نظر بگیرید ، sitearzan نام دامنه ما میباشد و یا google<a href="http://www.google.com"></a> که google نام دامنه آن میباشد . پس از خریداری هاست مناسب نوبت به خریداری دامنه مناسب میباشد . اما باز سوال اینجاست که دامنه مناسب چه ویژگی هایی داراست ؟ موارد زیر جزء مهمترین ویژگی های دامنه به شمار میروند<br></p> <p>1- انتخاب دامنه ای متانسب با هدف و نوع فعالیت شرکتتان.<br>2- حتی الامکان دامنه ای کوتاه&nbsp; و کلیدی انتخاب نمائید.<br>3- در هنگام ثبت دامنه مدنظرتان آن را برای مدت طولانی ثبت نمائید زیرا در این صورت گوگل ارزش بیشتری برای دامنه شما قائل خواهد شد زیرا تصور میکند فعالیت شما قرار است پایدار باشد.<br><br></p></div> text/html 2016-08-16T05:26:43+01:00 cheap-site.ir رویا احمدی آموزش طراحی وب سایت در 5مرحله http://cheap-site.ir/post/13 <div style="FONT-SIZE: 11px; FONT-FAMILY: Tahoma; DIRECTION: rtl"> <P>عنوان: راه ها&#1740; جد&#1740;د برا&#1740; &#1740;ادگ&#1740;ر&#1740; آسان طراح&#1740;&nbsp;وب سا&#1740;ت</P> <P>هنگام&#1740; که در تلاش برا&#1740; نوشتن متون وب سا&#1740;تتان هست&#1740;د بهتر است به خاطر داشته باش&#1740;د که نوشتن وب از طر&#1740;ق 5 مرحله خاص و با احت&#1740;اط با&#1740;د انجام شود.</P> <P>مرحله 1 | ا&#1740;جاد &#1740;ک طرح کل&#1740;</P> <P><BR>کل&#1740;د موفق&#1740;ت هر فرا&#1740;ند&#1740; ، از متن گرفته تا گراف&#1740;ک ، داشتن &#1740;ک طرح روشن و واضح است. در مورد نوشتن، مرحله برنامه ر&#1740;ز&#1740; شامل بحث و توافق بر رو&#1740; نقاط کل&#1740;د&#1740; است. ا&#1740;ن توافقات را م&#1740; توان به عنوان &#1740;ک جلسه طوفان مغز&#1740; که از آن ب&#1740;ان&#1740;ه ا&#1740; از کار پد&#1740;دار خواهد شد در نظر گرفت.&nbsp; ا&#1740;ن مرحله شامل تصم&#1740;م گ&#1740;ر&#1740; در رابطه با محتوا و تع&#1740;&#1740;ن مخاطبان اصل&#1740; خواهد بود و در نها&#1740;ت کنار هم قرار دادن &#1740;ک جدول زمان&#1740; مناسب.</BR></P> <P><BR>مرحله 2 | نوشتن رئوس مطالب</BR></P> <P>&nbsp;</P> <P>هنگام&#1740; که ا&#1740;ن پروژه به درست&#1740; برنامه ر&#1740;ز&#1740; شده باشد، &#1740;ک طرح کل&#1740; م&#1740; تواند تکم&#1740;ل شود. رئوس مطالب &#1740;ک ل&#1740;ست از نکات کل&#1740;د&#1740; است که در هر بخش و &#1740;ا صفحه از سا&#1740;ت ساخته شده است. نقاط مهم&#1740; که در ا&#1740;نجا به عنوان هدف انتخاب م&#1740;شوند برا&#1740; به دست آوردن &#1740;ک طرح کل&#1740; از متن مورد استفاده قرار خواهند گرفت. رئوس مطالب را با&#1740;د به عنوان &#1740;ک مقدمه برا&#1740; بدنه اصل&#1740; و &#1740;ک نت&#1740;جه گ&#1740;ر&#1740; ساختار &#1740;افته در نظر گرفت.</P> <P><BR>مرحله 3 | پ&#1740;ش نو&#1740;س&#1740;</BR></P> <P><BR>در ا&#1740;ن مرحله برا&#1740; اول&#1740;ن بار است که جملات کاملا کنار هم قرار خواهند گرفت. با مقا&#1740;سه پ&#1740;ش نو&#1740;س و رئوس مطالب م&#1740;توان اطم&#1740;نان حاصل کرد که چ&#1740;ز&#1740; از قلم ن&#1740;فتاده است. در نوشتن پ&#1740;ش نو&#1740;س با&#1740;د دقت کرد تا همه سرفصل ها&#1740;&#1740; که در رئوس مطالب ذکر شده است به طول کامل و جامع مورد بحث و بررس&#1740; قرار بگ&#1740;رند و چ&#1740;ز&#1740; از قلم ن&#1740;فتاد ز&#1740;را در ا&#1740;ن صورت متن شما متن کامل&#1740; نخواهد بود.</BR></P> <P>مرحله 4 | اصلاح پ&#1740;ش نو&#1740;س</P> <P><BR>پس از ا&#1740;نکه پ&#1740;ش نو&#1740;ستان را نوشت&#1740;د ، تمام متن با&#1740;د تجد&#1740;د نظر شده تا از نظر ک&#1740;ف&#1740;ت مورد بحث و بررس&#1740; قرار بگ&#1740;رد. در واقع، حت&#1740; برندگان جا&#1740;زه پول&#1740;تزر ن&#1740;ز در کار خود تجد&#1740;د نظر م&#1740;کنند. هر متن نوشته شده ن&#1740;از به تجد&#1740;د نظر دارد تا مطمئن شو&#1740;د که متن&#1740; کامل است و شامل محتوا&#1740; در نظر گرفته شده و قطع&#1740; شماست.</BR></P> <P><BR>مرحله 5 | تجد&#1740;د نظر نها&#1740;&#1740;</BR></P> <P>در نها&#1740;ت، متن نوشته شده را برا&#1740; تجد&#1740;د نظر نها&#1740;&#1740; بررس&#1740; نما&#1740;&#1740;د. در ا&#1740;نجا تمام&#1740; جزئ&#1740;ات از قب&#1740;ل قالب بند&#1740; و ظاهر طراح&#1740; بررس&#1740; م&#1740; شود. متن خود را از نظر نگارش ، اشتباهات تا&#1740;پ&#1740; ، اشتباهات املا&#1740;&#1740; و... بازنگر&#1740; کرده و اطم&#1740;نان حاصل نما&#1740;&#1740;د که ه&#1740;چ ا&#1740;راد و اشتباه&#1740; در آن وجود ندارد.</P></div> text/html 2016-08-15T07:25:46+01:00 cheap-site.ir رویا احمدی چرا کسب و کارهای آنلاین به فیس بوک نیاز دارند http://cheap-site.ir/post/12 <div style="FONT-SIZE: 11px; FONT-FAMILY: Tahoma; DIRECTION: rtl"> <P>&nbsp;عنوان: شبکه اجتماع&#1740; خوب چه نوع و&#1740;ژگ&#1740; ها&#1740;&#1740; دارد</P> <P>جوامع مجاز&#1740; در زندگ&#1740; آنلا&#1740;ن امروز&#1740; تاث&#1740;ر بسزا&#1740;&#1740; دارند. جوامع مجاز&#1740; به بخش مهم&#1740; از زندگ&#1740; روزمره برا&#1740; کسب و کار ها تبد&#1740;ل شده اند. برا&#1740; شروع کار در جوامع مجاز&#1740; گز&#1740;نه ها&#1740; مختلف&#1740; پ&#1740;ش رو دار&#1740;د که م&#1740; تواند کم&#1740; گ&#1740;ج کننده به نظر برسد. &#1740;ک&#1740; از سوال ها&#1740;&#1740; که برا&#1740; مردم پ&#1740;ش م&#1740; آ&#1740;د ا&#1740;ن است که چه تفاوت&#1740; م&#1740;ان تو&#1740;&#1740;تر و ف&#1740;س بوک وجود دارد. در ا&#1740;نجا برخ&#1740; از تفاوت ها&#1740; عمده ا&#1740; که ثابت م&#1740;کند استفاده از هر دو سا&#1740;ت برا&#1740; رس&#1740;دن به موفق&#1740;ت لازم است را به شما خواه&#1740;م گفت.<BR>گزارش شده است که 92&#1642; از تمام فعال&#1740;ت ها و تعامل با تو&#1740;&#1740;ت در ساعت اول پس از ساخته شدن اتفاق م&#1740; افتد. با به روز رسان&#1740; وضع&#1740;ت ف&#1740;س بوک، تعامل م&#1740; تواند برا&#1740; ساعت، و حت&#1740; روز ب&#1740;شتر شود. تو&#1740;&#1740;تر اساسا در زمان واقع&#1740; مکالمه متمرکز است ، در حال&#1740; که ف&#1740;س بوک ب&#1740;ش از &#1740;ک مکالمه مداوم را در بر م&#1740;گ&#1740;رد.</BR></P> <P>• ساختار تو&#1740;&#1740;تر کمتر در مورد دوست&#1740; ها&#1740; اجتماع&#1740; به کار م&#1740;رود. مردم برا&#1740; ارتباط با دوستان، اعضا&#1740; خانواده، و افراد د&#1740;گر غالبا از ف&#1740;س بوک استفاده م&#1740;کنند. تو&#1740;&#1740;تر اجازه م&#1740; دهد تا مردم به پ&#1740;رو&#1740; از موضوعات مهم بپردازند. ا&#1740;ن دو مقوله کاملا از هم متفاوت هستند .</P> <P><BR>• در حال&#1740; که محتوا در ف&#1740;س بوک ب&#1740; انتها است، اطلاعات مربوط به تو&#1740;&#1740;تر همواره در حال تغ&#1740;&#1740;ر است. اگر شما اخبار فور&#1740; را م&#1740;خواه&#1740;د ، تو&#1740;&#1740;تر جا&#1740;&#1740; برا&#1740; &#1740;افتن آن است. اما برا&#1740; بدست آوردن محتوا ، ف&#1740;س بوک &#1740;ک رسانه بزرگ است.</BR></P> <P><BR>• زمان به&#1740;نه برا&#1740; ارسال متفاوت است. به روز رسان&#1740; ها&#1740; ف&#1740;س بوک در ظهر ها بس&#1740;ار ب&#1740;شتر از د&#1740;گر اوقات شبانه روز است. همچن&#1740;ن، چهارشنبه، محبوب تر&#1740;ن روز برا&#1740; تو&#1740;&#1740;ت کردن است در حال&#1740; که شنبه ها از محبوب&#1740;ت ب&#1740;شتر&#1740; در ف&#1740;س بوک داراست.</BR></P> <P>• در سال 2012، س&#1740;است ها و تغ&#1740;&#1740;رات&#1740; برا&#1740; حفظ حر&#1740;م خصوص&#1740; در ف&#1740;س بوک و تو&#1740;&#1740;تر از طرف مد&#1740;ر&#1740;ت ا&#1740;ن سا&#1740;ت ها به کار برده شد. ف&#1740;س بوک ن&#1740;ز از آن زمان به بعد به عنوان &#1740;ک شرکت عموم&#1740; در دسترس مردم قرار دارد.</P> <P>• طرح ها&#1740; جد&#1740;د ف&#1740;س بوک - سازمان اطلاعات، اخبار، تصاو&#1740;ر و به اشتراک گذاشتن پست ها در حال حاضر طبق &#1740;ک جدول زمان&#1740; تنظ&#1740;م شده است. کاربران ف&#1740;س بوک با پوشش پس زم&#1740;نه بزرگ برا&#1740; آثار هنر&#1740; و شخص&#1740; و &#1740;ا نام تجار&#1740; و همچن&#1740;ن &#1740;ک تصو&#1740;ر گراف&#1740;ک&#1740; وضع&#1740;ت به مراتب بهتر&#1740; نسبت به تو&#1740;&#1740;تر پ&#1740;دا کرده اند. </P> <P>آ&#1740;ا شما م&#1740; دان&#1740;د برا&#1740; &#1740;افتن مشتر&#1740;ان جد&#1740;د و بالقوه م&#1740;توان&#1740;د از ف&#1740;س بوک استفاده کن&#1740;د ؟ اگر برا&#1740; &#1740;افتن مشتر&#1740;ان جد&#1740;د برا&#1740; کسب و کار خود از ف&#1740;س بوک استفاده نکن&#1740;د &#1740;ک شانس خوب برا&#1740; &#1740;افتن مشتر&#1740; را از دست رفته خواه&#1740;د د&#1740;د. بس&#1740;ار&#1740; از دلا&#1740;ل مختلف وجود دارد که ثابت کند کسب و کارها&#1740; آنلا&#1740;ن ن&#1740;از مبرم&#1740; به ف&#1740;س بوک دارند به و&#1740;ژه برا&#1740; بازار&#1740;اب&#1740; و رس&#1740;دن به مخاطبان جد&#1740;د ز&#1740;را در ف&#1740;س بوک روزانه م&#1740;ل&#1740;ون ها نفر به دنبال مطالب دلخواهشان هستند.</P> <P>دلا&#1740;ل&#1740; برا&#1740; استفاده از ف&#1740;س بوک :</P> <P><BR>• 55 دق&#1740;قه. بنا به آمار، ا&#1740;ن م&#1740;زان به طور متوسط مدت زمان&#1740; است که &#1740;ک کاربر معمول&#1740; ف&#1740;س بوک روزانه صرف بازد&#1740;د از ف&#1740;س بوک م&#1740;کند &#1740;عن&#1740; تقر&#1740;با &#1740;ک ساعت در هر روز. که بس&#1740;ار&#1740; از ا&#1740;ن زمان فرصت&#1740; مناسب برا&#1740; جلب توجه مصرف کنندگان است.</BR></P> <P>• صفحات ف&#1740;س بوک (نوع خاص&#1740; از مشخصات متفاوت از &#1740;ک پروفا&#1740;ل و &#1740;ا &#1740;ک گروه ) اجازه م&#1740; دهد تا کسب و کار خود را به د&#1740;گران معرف&#1740; کرده و اقدام به ا&#1740;جاد &#1740;ک فضا&#1740; تعامل برا&#1740; ا&#1740;جاد تعامل م&#1740;ان مردم و کسب و کارتان کرده باش&#1740;د.</P> <P><BR>• افزا&#1740;ش رتبه در موتورها&#1740; جستجو. ا&#1740;جاد &#1740;ک صفحه ف&#1740;س بوک به شما اجازه م&#1740; دهد برا&#1740; به دست آوردن رتبه بند&#1740; بهتر در موتورها&#1740; جستجو شانس ب&#1740;شتر&#1740; داشته باش&#1740;د. اگر شما با استفاده از جستجوگرها و مطالب آموزنده در ف&#1740;س بوک کسب و کار خود را گسترش ده&#1740;د، به شدت در نتا&#1740;ج موتورها&#1740; جستجو رتبه بند&#1740; شما بهتر خواهد شد .</BR></P> <P>• برا&#1740; معروف کردن نام تجار&#1740; خود از ف&#1740;س بوک استفاده کن&#1740;د ز&#1740;را روزانه افراد ز&#1740;اد&#1740; از شهر و کشور شما و سا&#1740;ر شهرها و کشورها&#1740; جهان از ف&#1740;س بوک بازد&#1740;دم&#1740;کنند.م&#1740;توان&#1740;د با معروف کردن نام تجار&#1740; خود محبوب&#1740;ت خوب&#1740; در نزد مشتر&#1740;ان خود ا&#1740;جاد کرده و باعث افزا&#1740;ش فروشتان شو&#1740;د.</P></div> text/html 2016-08-14T07:54:21+01:00 cheap-site.ir رویا احمدی آنچه شما باید در مورد طراحی گرافیکی صفحات وب خود بدانید http://cheap-site.ir/post/11 <div style="FONT-SIZE: 11px; FONT-FAMILY: Tahoma; DIRECTION: rtl"> <P>عنوان: آنچه شما با&#1740;د در مورد طراح&#1740; گراف&#1740;ک&#1740; صفحات وب خود بدان&#1740;د</P> <P>هدف نها&#1740;&#1740; از طراح&#1740; هر صفحه وب ا&#1740;جاد ارتباط است. شما در حال تلاش هست&#1740;د تا از طر&#1740;ق کلمات، تصاو&#1740;ر، و طرح سا&#1740;ت خود با افراد ارتباط ا&#1740;جاد کن&#1740;د . برا&#1740; ا&#1740;نکه فروش شما موفق&#1740;ت آم&#1740;ز باشد ا&#1740;ن ارتباط با&#1740;د به صورت کامل و خوب&#1740; ا&#1740;جاد شده تا شما را در رساندن به اهداف شرکت &#1740;ار&#1740; دهد .</P> <P>هنگام&#1740; که شما طراح&#1740; سا&#1740;ت انجام م&#1740;ده&#1740;د در حال تلاش برا&#1740; برقرار&#1740; ارتباط ب&#1740;ن شرکت ، فروشگاه وغ&#1740;ره با مشتر&#1740;ان هست&#1740;د .</P> <P><BR>قوان&#1740;ن پا&#1740;ه برا&#1740; طراح&#1740;</BR></P> <P>1- هر عنصر موجود در صفحه با&#1740;د دارا&#1740; &#1740;ک هدف باشد. اگر شما &#1740;ک تصو&#1740;ر بر رو&#1740; صفحه دار&#1740;د و &#1740;ا &#1740;ک متن و &#1740;ا &#1740;ک خط قرار داده ا&#1740;د، با&#1740;د دل&#1740;ل&#1740; برا&#1740; داشتن آن وجود داشته باشد. اگر دل&#1740;ل آن ا&#1740;ن است<BR>که شما به آن علاقه دار&#1740;د پس ا&#1740;ن کار اشتباه است ز&#1740;را هدف با&#1740;د چ&#1740;ز&#1740; غ&#1740;ر از علاقه شخص&#1740; شما باشد .</BR></P> <P>2- فونت شما با&#1740;د خوانا و دارا&#1740; طول اسکن مناسب (ب&#1740;ش از 7-10 کلمه در &#1740;ک خط) باشد.اگر فونت شما مناسب نباشد ممکن است مشتر&#1740; ناراض&#1740; ، و از سا&#1740;ت شما خارج شود .</P> <P>3-&nbsp; استفاده از برچسب ها و مدل ها به عنوان بخش مهم&#1740; از صفحات برا&#1740; تماس و استفاده از تصاو&#1740;ر&nbsp; برا&#1740; برجسته کردن و&#1740;ژگ&#1740; ها&#1740; مهم است.</P> <P><BR>4-&nbsp; استفاده از تصاو&#1740;ر هرچه کمتر بهتر. متن ها&#1740; سبک و ساده ب&#1740;شتر از &#1740;ک تصو&#1740;ر ضع&#1740;ف کارا&#1740;&#1740; داشته واز هر نظر بهتر و منطق&#1740; تر خواهد بود.</BR></P> <P><BR>5- تاث&#1740;ر استفاده از وسا&#1740;ل بصر&#1740; و ارتباط از جمله جداول، نمودارها و..بهتر از &#1740;ک بلوک متن است.</BR></P> <P>6-&nbsp;&nbsp; اگر رنگ بند&#1740; سا&#1740;ت شما مناسب نباشد ، شا&#1740;د مشتر&#1740; را در انتخاب مردد کرده و او از خر&#1740;د در سا&#1740;ت شما صرف نظر کند .</P> <P><BR>7-&nbsp;&nbsp; طرح ها&#1740; ساده و پانچ ب&#1740;ش از طرح ها&#1740; د&#1740;گه پ&#1740;چ&#1740;ده است. استفاده از &#1740;ک &#1740;ا دو ستون طرح ساده تر و درک آن برا&#1740; مشتر&#1740;ان راحت تر است .</BR></P></div> text/html 2016-08-13T04:54:59+01:00 cheap-site.ir رویا احمدی آیا میتوان از کپی رایت برای محتوای وب سایت استفاده کرد؟ http://cheap-site.ir/post/10 <div style="FONT-SIZE: 11px; FONT-FAMILY: Tahoma; DIRECTION: rtl"> <P>عنوان: چندنکته در رابطه با کپ&#1740; را&#1740;ت محتوا&#1740; وب سا&#1740;ت</P> <P>همه ما م&#1740; دان&#1740;م که رقابت شد&#1740;د&#1740; در دن&#1740;ا&#1740; شرکت ها&#1740; بزرگ است. اما با ا&#1740;ن حال ا&#1740;ن رقابت نبا&#1740;د باعث شود که &#1740;ک شرکت به خود اجازه دهد که از &#1740;ک شرکت د&#1740;گر مطالب&#1740; را کپ&#1740; کند. متاسفانه ا&#1740;ن مسئله مدت&#1740; است که شدت &#1740;افته و به نظر م&#1740; رسد با افزا&#1740;ش محبوب&#1740;ت و سهولت استفاده از ا&#1740;نترنت رو به وخامت گذاشته شده است. خوشبختانه، اگر کس&#1740; پس از سع&#1740; و تلاش خود مطلب&#1740; را آماده نما&#1740;د و آن را به د&#1740;گران منتقل نما&#1740;د م&#1740; تواند اقدامات&#1740; برا&#1740; جلوگ&#1740;ر&#1740; از بروز ا&#1740;ن مسئله انجام دهد. ا&#1740;ن مسئله &#1740;عن&#1740; شما م&#1740; توان&#1740;د عمل&#1740; را انجام ده&#1740;د و با استفاده از قوان&#1740;ن کپ&#1740; را&#1740;ت و علائم تجار&#1740; مانع از کپ&#1740; شدن آن شو&#1740;د. البته قبل از ا&#1740;نکه شما شروع به در نظر گرفتن هر گونه اقدام واقع&#1740; کن&#1740;د ن&#1740;از به تحق&#1740;ق در مورد ا&#1740;ن مسئله دار&#1740;د.</P> <P>اول&#1740;ن گام در روند تحق&#1740;ق شما نقض کپ&#1740; را&#1740;ت و &#1740;ا علامت تجار&#1740; شماست. هنگام&#1740; که شما کار خود را در وب سا&#1740;تتان آغاز م&#1740;کن&#1740;د افراد با انجام جستجو&#1740; whois برا&#1740; پ&#1740;دا کردن صاحب سا&#1740;ت اقدام م&#1740;کنند. اگر شما از کپ&#1740; را&#1740;ت نرم افزار&#1740; استفاده کرده ا&#1740;د که شرا&#1740;ط کپ&#1740; را&#1740;ت را نقض کرده است م&#1740; توان&#1740;د فا&#1740;ل PAD را به منظور پ&#1740;دا کردن نو&#1740;سنده آن نرم افزار بررس&#1740; کرده و هنگام&#1740; که منتشر شد مشکل کپ&#1740; را&#1740;ت خود را حل نما&#1740;&#1740;د.</P> <P>بعد از ا&#1740;ن مرحله شما با&#1740;د شرا&#1740;ط خود را از خدمات (TOS) و همچن&#1740;ن استفاده از آن به عنوان س&#1740;است ها&#1740; قابل قبول (AUP) را بررس&#1740; کن&#1740;د. در بس&#1740;ار&#1740; از موارد شما م&#1740; توان&#1740;د اطلاعات دق&#1740;ق&#1740; در مورد چگونگ&#1740; پرونده ادعا&#1740; سوء استفاده در برابر وب سا&#1740;ت متخلف را در ا&#1740;نجا پ&#1740;دا کن&#1740;د.</P> <P>&nbsp;قبل از ا&#1740;نکه شما گزارش&#1740; ارسال کن&#1740;د که کپ&#1740; را&#1740;ت شما نقض شده است ، با&#1740;د مشخص کن&#1740;د کپ&#1740; را&#1740;ت شما در کجا نقض شده است. اگر شما مدع&#1740; نقض کپ&#1740; را&#1740;تتان هست&#1740;د با&#1740;د به روشن&#1740; در مورد آنچه که مورد سو استفاده قرار گرفته است توض&#1740;ح ده&#1740;د تا در مورد کپ&#1740; را&#1740;ت شما اقدامات لازم صورت پذ&#1740;رد.</P> <P>شما با&#1740;د مشخص کن&#1740;د که مطالبتان نسخه اصل&#1740; و نوشته شده توسط خودتان ، به عنوان مطالب نما&#1740;ش&#1740;، آثار ادب&#1740;، هنر&#1740;، و... است ، علاوه بر ا&#1740;ن ، حفاظت نه تنها برا&#1740; آثار منتشر شده وجود دارد بلکه برا&#1740; آثار منتشر نشده ا&#1740;ن نسخه ها ن&#1740;ز کار م&#1740;کند.&nbsp;&nbsp; ا&#1740;ن مهم است که توجه داشته باش&#1740;د که ا&#1740;ده ها&#1740; خود را نم&#1740; توان&#1740;د copywritten منتشر کن&#1740;د بنابرا&#1740;ن،اگر مقاله ها&#1740;&#1740; حاو&#1740; هم&#1740;ن نوع اطلاعات اما در مورد سا&#1740;ر موارد نوشته شده باشد شامل نقض کپ&#1740; را&#1740;ت نم&#1740; باشد، فقط به عنوان شب&#1740;ه ساز&#1740; &#1740;ک نرم افزار کاربرد&#1740; از آن &#1740;اد شده و کاملا قانون&#1740; است.از آنجا که نقاط ضعف ز&#1740;اد&#1740; در قوان&#1740;ن کپ&#1740; را&#1740;ت وجود دارد شما ن&#1740;از به ارز&#1740;اب&#1740; ها&#1740; ز&#1740;اد درباره مسائل&#1740; که منجر به نقض کپ&#1740; را&#1740;ت م&#1740;شود دار&#1740;د.</P> <P>م&#1740;توان&#1740;د نسخه قابل چاپ&#1740; از اسناد را در صفحات وب خود به دور از هر گونه خاص&#1740;ت اجرا&#1740;&#1740; قرار ده&#1740;د. ا&#1740;ن ن&#1740;ز ا&#1740;ده خوب&#1740; است برا&#1740; ضبط تصاو&#1740;ر و ذخ&#1740;ره آن اطلاعات برا&#1740; جلوگ&#1740;ر&#1740; از کپ&#1740; شدن.</P> <P>اگر شما هنوز هم احساس م&#1740; کن&#1740;د کپ&#1740; را&#1740;ت شما پس از اتمام ا&#1740;ن تحق&#1740;ق نقض شده است و &#1740;ا احساس م&#1740; کن&#1740;د با&#1740;د شواهد کاف&#1740; برا&#1740; اثبات ا&#1740;ن مسئله داشته باش&#1740;د ، با&#1740;د تعداد&#1740; از گز&#1740;نه ها&#1740; مختلف را انتخاب کن&#1740;د. م&#1740;توان&#1740;د با اشخاص&#1740; که کپ&#1740; را&#1740;ت شما را نقض کرده اند تماس بگ&#1740;ر&#1740;د. ا&#1740;ن گز&#1740;نه ها عبارتند از: م&#1740;زبان&#1740; وب، سفارش آنلا&#1740;ن، سا&#1740;ت دانلود، انجمن ها، و سازمان ها&#1740; معتبر. ارسال مکاتبات به هر &#1740;ک از ا&#1740;ن احزاب شامل ارسال تمام&#1740; شواهد&#1740; که جمع آور&#1740; کرده ا&#1740;د م&#1740;شود. </P></div> text/html 2016-08-07T04:25:00+01:00 cheap-site.ir رویا احمدی بهینه سازی صفحات وب را چگونه فراگیریم؟؟ http://cheap-site.ir/post/8 <div style="FONT-SIZE: 11px; FONT-FAMILY: Tahoma; DIRECTION: rtl"> <P>عنوان: به&#1740;نه ساز&#1740; صفحات وب را چگونه فراگ&#1740;ر&#1740;م؟؟</P> <P>در ز&#1740;ر&nbsp;9 نکته به&#1740;نه ساز&#1740; که باعث بهبود رتبه بند&#1740; سا&#1740;ت شما در موتورها&#1740; جستجو خواهد شد به شما آموزش م&#1740;ده&#1740;م.</P> <P>1. تعر&#1740;ف معمار&#1740; سا&#1740;ت و مسائل مربوط به طراح&#1740;</P> <P>وب سا&#1740;ت ها هستند که با استفاده از فن آور&#1740; ها&#1740; فلش، قاب ( فر&#1740;م ) و... ساخته شده اند. کسب رتبه بند&#1740; خوب با ا&#1740;ن نوع طراح&#1740; بس&#1740;ار سخت است ز&#1740;را عنکبوت ها&#1740; موتور جستجو اغلب در مرور &#1740;ا نما&#1740;ه ساز&#1740; ا&#1740;ن صفحات مشکل پ&#1740;دا م&#1740;کنند. بد&#1740;ه&#1740; است که بهتر&#1740;ن راه عدم استفاده از ا&#1740;ن قب&#1740;ل فن آور&#1740; هاست.</P> <P>2. سا&#1740;ت ها&#1740;&#1740; که از URL ها&#1740; پو&#1740;ا استفاده م&#1740;کنند</P> <P>بس&#1740;ار&#1740; از سا&#1740;ت ها&#1740;&#1740; که&nbsp; تعداد صفحات ز&#1740;اد&#1740; دارند با استفاده از &#1740;ک نسخه از شناسه URL ها&#1740; پو&#1740;ا فعال&#1740;ت م&#1740;کنند. مهمتر&#1740;ن سا&#1740;ت ها&#1740;&#1740; که از ا&#1740;ن URL ها استفاده م&#1740;کنند سا&#1740;ت ها&#1740;&#1740; هستند که در زم&#1740;نه تجارت الکترون&#1740;ک فعال&#1740;ت م&#1740;کنند. رباتها&#1740; موتورها&#1740; جستجو اغلب مشکلات&#1740; برا&#1740; نما&#1740;ه ساز&#1740; ا&#1740;ن صفحات دارند به خصوص اگر ID ها&#1740; ا&#1740;ن صفحات بس&#1740;ار طولان&#1740; باشد. نوشتن کلمات کل&#1740;د&#1740; در URL ها به افزا&#1740;ش رتبه بند&#1740; صفحه وب شما کمک ز&#1740;اد&#1740; م&#1740;کند.<BR>3. پ&#1740;اده ساز&#1740; نقشه سا&#1740;ت</BR></P> <P>ا&#1740;ن نکته ب&#1740;شتر برا&#1740; وب سا&#1740;ت ها&#1740;&#1740; که با استفاده از جاوا اسکر&#1740;پت طراح&#1740; شده اند کاربرد دارد. ل&#1740;نک ها&#1740; عکس و &#1740;ا نقشه ها&#1740; ناوبر&#1740; برا&#1740; &#1740;ک وب سا&#1740;ت بس&#1740;ار مهم است. در حال&#1740; که بازد&#1740;د کننده قادر به خواندن ل&#1740;نک ها&#1740; شماست ، م&#1740;تواند به راحت&#1740; هر صفحه ا&#1740; از فهرست صفحات شما را بدون مشکل بازد&#1740;د کند و ا&#1740;ن مسئله در رتبه بند&#1740; سا&#1740;ت شما تاث&#1740;ر فراوان&#1740; خواهد داشت. با اجرا&#1740; &#1740;ک ل&#1740;نک متن&#1740; مانند نقشه سا&#1740;ت به رباتها&#1740; موتورها&#1740; جستجو کمک م&#1740;کن&#1740;د که به راحت&#1740; صفحات شما را پ&#1740;ما&#1740;ش کنند و ا&#1740;ن مسئله در رتبه بند&#1740; شما تاث&#1740;ر ز&#1740;اد&#1740; خواهد داشت. قرار دادن &#1740;ک ل&#1740;نک متن&#1740; مانند نقشه سا&#1740;ت ، تضم&#1740;ن م&#1740;کند که کاربر م&#1740;تواند برا&#1740; خواندن تمام&#1740; صفحات با &#1740;ک بار کل&#1740;ک کردن به خواسته خود برسد.</P> <P>4. پژوهش کل&#1740;د واژه</P> <P>هرچقدر کل&#1740;دواژه ها&#1740; شما قو&#1740; تر باشد تراف&#1740;ک وب سا&#1740;تتان بالاتر خواهد رفت ز&#1740;را در جستجوها&#1740; کلمات کل&#1740;د&#1740; مناسب سا&#1740;ت شما قابل دسترس خواهد بود و روزانه بازد&#1740;د کنندگان ز&#1740;اد&#1740; از سا&#1740;ت شما بازد&#1740;د خواهند کرد . اما اگر کلمات کل&#1740;د&#1740; مرتبط با محتوا&#1740; سا&#1740;تتان و &#1740;ا کلمات&#1740; که بازد&#1740;دکنندگان آن ها را جستجو نم&#1740;کنند انتخاب کن&#1740;د سا&#1740;ت شما در دسترس عموم نخواهد بود و قطعا بازد&#1740;دکنندگان کمتر&#1740; به خود اختصاص خواه&#1740;د داد.</P> <P>5. عدم استفاده ز&#1740;اد از تصاو&#1740;ر</P> <P>تصاو&#1740;ر نقش مهم&#1740; در وب سا&#1740;ت دارند اما استفاده ب&#1740;ش از حد از تصاو&#1740;ر باعث م&#1740;شود اولا کاربر تصور کند که متن شما قو&#1740; ن&#1740;ست و برا&#1740; پر زرق و برق کردن آن از تصاو&#1740;ر ز&#1740;اد&#1740; استفاده کرده ا&#1740;د ، دوما سرعت بارگذار&#1740; صفحه شما کاهش پ&#1740;دا م&#1740;کند و ا&#1740;ن مسئله باعث م&#1740;شود افراد&#1740; که از سرعت ا&#1740;نترنت بالا&#1740;&#1740; برخوردار ن&#1740;ستند از خواندن مطلب شما صرف نظر کنند ز&#1740;را صبر و تحمل ز&#1740;اد&#1740; ندارند تا منتظر بارگذار&#1740; صفحه شما بشوند.</P> <P>6. نوشتن محتوا&#1740; غن&#1740; کلمات کل&#1740;د&#1740; مرتبط</P> <P>از کپ&#1740; کردن محتوا&#1740; د&#1740;گران اجتناب کن&#1740;د ، سع&#1740; کن&#1740;د محتوا&#1740; سا&#1740;تتان را خودتان بنو&#1740;س&#1740;د. ما قبلا در مورد محتوا مقاله ا&#1740; برا&#1740; آموزش شما عز&#1740;زان نوشته ا&#1740;م که توص&#1740;ه م&#1740;کن&#1740;م آن را مطالعه نما&#1740;&#1740;د.<BR>برا&#1740; مشاهده مقاله ا&#1740;نجا کل&#1740;ک نما&#1740;&#1740;د .&nbsp;</BR></P> <P>7. برچسب عنوان</P> <P>&#1740;ک&#1740; از اجزا&#1740; مهم در به&#1740;نه ساز&#1740; سا&#1740;ت، تگ عنوان است. استفاده از کلمات کل&#1740;د&#1740; مناسب در تگ عنوان م&#1740;تواند در رتبه بند&#1740; سا&#1740;ت شما تاث&#1740;ر بسزا&#1740;&#1740; داشته باشد. تعداد کاراکترها&#1740; تگ عنوان خود را ز&#1740;ر 65 عدد نگه دار&#1740;د تا نتا&#1740;ج مطلوب تر&#1740; بدست آور&#1740;د.</P> <P><BR>8. متا تگ ها</BR></P> <P>در حال&#1740; که گوگل کمتر به متا تگ ها اهم&#1740;ت م&#1740;دهد اما شما هنوز هم با&#1740;د برا&#1740; نوشتن متا تگ ها اقدام کن&#1740;د ز&#1740;را در رتبه بند&#1740; شما موثر بوده و کار&#1740; بس&#1740;ار ساده و آسان است. متا تگ ها و کلمات کل&#1740;د&#1740; هنوز هم توسط موتورها&#1740; جستجو&#1740; کوچکتر خوانده م&#1740;شوند بنابرا&#1740;ن ا&#1740;ن کار شرط امن&#1740; برا&#1740; وارد کردن چند کلمه کل&#1740;د&#1740; در شرح مطالبتان است.</P> <P>9. ل&#1740;نک ها&#1740; داخل&#1740; و خارج&#1740;</P> <P>در رابطه با ل&#1740;نک ها&#1740; داخل&#1740; و خارج&#1740; در مقاله ها&#1740; قبل&#1740; کاملا صحبت کرده ا&#1740;م. برا&#1740; مشاهده مقاله ا&#1740;نجا را کل&#1740;ک نما&#1740;&#1740;د .</P></div> text/html 2016-08-06T04:25:23+01:00 cheap-site.ir رویا احمدی رشد قارچی شرکت های طراحی سایت ارزان http://cheap-site.ir/post/6 <div style="FONT-SIZE: 11px; FONT-FAMILY: Tahoma; DIRECTION: rtl"> <P>عنوان: آ&#1740;ا کم حجم بودن حجم تصاو&#1740;ر در سرعت بارگذار&#1740; بالا در طراح&#1740; سا&#1740;ت موثر است؟</P> <P>خب همانطور که در مقاله گام ها&#1740; افزا&#1740;ش سرعت سا&#1740;ت نوشتم . &#1740;ک&#1740; از مهمتر&#1740; فاکتور ها&#1740; افزا&#1740;ش سرعت لود سا&#1740;ت کم حجم کردن تصاو&#1740;ر است .</P> <P>&nbsp;خب اولا &#1740;ک توض&#1740;ح&#1740; بدم که چرا با&#1740;د حجم تصاو&#1740;ر کم بشه .</P> <P>فرض کن&#1740;د &#1740;ک عکس معمول&#1740; با گوش&#1740; خودتون م&#1740;گ&#1740;ر&#1740;د . ا&#1740;ن عکس م&#1740;تونه تا 5 مگابا&#1740;ت حجم داشته باشه .</P> <P>&#1740;ک سا&#1740;ت&#1740; که سرعت لود مناسب&#1740; برا&#1740; کاربران ا&#1740;ران&#1740; داشته باشه به نظر من&nbsp; ب&#1740;ن 100 کل&#1740;وبا&#1740;ت تا 1 مگابا&#1740;ت حجم داره .</P> <P>حالا شما &#1740;ک عکس 5 مگابا&#1740;ت&#1740; در سا&#1740;ت قرار م&#1740; ده&#1740;د . با سرعت ا&#1740;نترنت د&#1740;ال آپ که تقر&#1740;با حدودا 5 ک&#1740;لوبا&#1740;ت در ثان&#1740;ه م&#1740; تونه دانلود کنه .کاربر عکس شما را بعد از 16 دق&#1740;قه م&#1740; تونه بب&#1740;نه .&#1740;عن&#1740; 16 دق&#1740;قه برا&#1740; &#1740;ک کاربر با ا&#1740;نترنت د&#1740;ال آپ طول م&#1740; کشه تا ا&#1740;ن عکس باز بشه .</P> <P>فکر کنم عمق فاجعه را متوجه شده باش&#1740;د . پس با&#1740;د چه کار کن&#1740;م .</P> <P>بب&#1740;ن&#1740;د &#1740;ک عکس تقر&#1740;با بزرگ در صفحه سا&#1740;ت شما تقر&#1740;با عرض&#1740; برابر 600 پ&#1740;کسل داره . در صورت&#1740; که عکسها&#1740;&#1740; که با گوش&#1740; م&#1740;گ&#1740;ر&#1740;د گاها تا چند هزار پ&#1740;کسل طول و عرض دارند .</P> <P>پس عکس خودتون را به اندازه ا&#1740; که در سا&#1740;ت ن&#1740;از هست تغ&#1740;&#1740;ر سا&#1740;ز بد&#1740;د .برا&#1740; تغ&#1740;&#1740;ر سا&#1740;ز م&#1740;تون&#1740;د از paint و&#1740;ندوز استفاده کن&#1740;د.رو&#1740; عکس کل&#1740;ک راست کن&#1740;د و edit را بزن&#1740;د تا وارد paint شو&#1740;د سپس گز&#1740;نه resize را انتخاب کن&#1740;د و تغ&#1740;&#1740;ر سا&#1740;ز را رو&#1740; pixel قرار بد&#1740;د و سا&#1740;ز دلخواهتون را به پ&#1740;کسل وارد کن&#1740;د مثلا 400 در 500 .</P> <P>پس از کاهش سا&#1740;ز تصو&#1740;ر م&#1740;ر&#1740;م سراغ استفاده از نرم افزار ها&#1740; کاهش حجم . ا&#1740;ن نرم افزارها هم م&#1740;تونن به شدت کمک خوب&#1740; در کاهش حجم تصاو&#1740;ر بکنند .</P> <P>بهتر&#1740;نشون که من استفاده کردم xat.com Image Optimizer هست . که م&#1740;تون&#1740;د تو&#1740; ا&#1740;نترنت جستجو کن&#1740;د و دانلودش کن&#1740;د .</P> <P>البته &#1740;ادتون باشه ا&#1740;ن نرم افزار ب&#1740;شتر در کم حجم کردن عکس ها&#1740; jpg قدرت داره . پس اگه تونست&#1740;د اول فرمت عکستون را به jpg تبد&#1740;ل کن&#1740;د .</P> <P>هم&#1740;نطور موقع کم حجم کردن magicompression را رو&#1740; صد در صد بذار&#1740;د .</P> <P>&#1740;ادمه چند سال پ&#1740;ش وقت&#1740; من مرکز&#1740; را برا&#1740; ارائه خدمات طراح&#1740; سا&#1740;ت با عنوان طراح&#1740; سا&#1740;ت ارزان راه انداختم م&#1740; شد گفت در ا&#1740;ن زم&#1740;نه فقط خودم فعال&#1740;ت م&#1740; کردم .</P> <P>&#1740;عن&#1740; وقت&#1740; در گوگل کلمه طراح&#1740; سا&#1740;ت ارزان را جستجو م&#1740; کردم سا&#1740;ت من اول&#1740;ن نت&#1740;جه بود و بق&#1740;ه نت&#1740;جه ها &#1740;ا الک&#1740; بودن &#1740;ا اسپم بودن &#1740;ا سا&#1740;تها&#1740; آگه&#1740; بودن .</P> <P>اما الان بعد از گذشت چند سال شما اگر طراح&#1740; سا&#1740;ت ارزان را سرچ کن&#1740;د فکر کنم تا صفحه 50 گوگل همسا&#1740;ت رسم&#1740; وجود داره که داره تو&#1740; ا&#1740;ن زم&#1740;نه رقابت م&#1740; کنه.</P> <P>و از اون جالب تر ا&#1740;نه که شرکتها&#1740; بزرگ که در کلمات سنگ&#1740;ن مثل طراح&#1740; سا&#1740;ت در صدر نتا&#1740;ج هستند &#1740;واش &#1740;واش دارن عنوان سا&#1740;تهاشون را به طراح&#1740; سا&#1740;ت ارزان تغ&#1740;&#1740;ر م&#1740; دهند.</P> <P>خب تقر&#1740;با به هم&#1740;ن نسبت بازار هم رشد کرده و متقاض&#1740; ا&#1740;ن خدمات هم خ&#1740;ل&#1740; ز&#1740;اد شده .</P> <P>رشد قارچ&#1740; شرکت ها&#1740; طراح&#1740; سا&#1740;ت ارزان</P> <P>اگر بخواه&#1740;م &#1740;ک بررس&#1740; کوتاه تو&#1740; ا&#1740;ن زم&#1740;نه بکن&#1740;م که چرا ا&#1740;ن همه سا&#1740;ت به صورت قارچ&#1740; تو&#1740; ا&#1740;نترنت رشد کردن که همه خدمات طراح&#1740; سا&#1740;ت ارزان م&#1740;دن .م&#1740;شه به عوامل ز&#1740;اد&#1740; پ&#1740; برد.</P> <P>مورد اول : با وجود ب&#1740;کار&#1740; که هست اکثرا دنبال راه انداز&#1740; کسب و کار&#1740; برا&#1740; خودشان هستند.ا&#1740;ن کار برا&#1740; خدمات دهندگان تازه کار ن&#1740;از&#1740; به سرما&#1740;ه نداره و با توجه به نبود قانون کپ&#1740; را&#1740;ت &#1740;ک شخص &#1740;ا شرکت طراح&#1740; سا&#1740;ت برا&#1740; شروع ن&#1740;از&#1740; به خر&#1740;د نرم افزارها&#1740; چند م&#1740;ل&#1740;ون&#1740; نداره با دانلود چند نرم افزار م&#1740; تونه کار خودش را بدون سرما&#1740;ه شروع کنه .</P> <P>مورد دوم : درآمد مناسب : برا&#1740; &#1740;ک شخص تازه کار گرفتن دو سه تا سفارش در ماه و درآمد &#1740;ک م&#1740;ل&#1740;ون م&#1740;تونه خ&#1740;ل&#1740; ا&#1740;ده آل باشه .چون شخص مثل شرکتها&#1740; د&#1740;گه ن&#1740;از&#1740; به صرف هز&#1740;نه اجاره دفتر و حقوق کارمند و مال&#1740;ات و .. نداره .</P> <P>البته موارد خ&#1740;ل&#1740; ب&#1740;شتر&#1740; هم هست .</P> <P>قصد من از نوشتن ا&#1740;ن مقاله کوب&#1740;دن ه&#1740;چکدام از ا&#1740;ن عز&#1740;زان و همکاران ن&#1740;ست.اما شا&#1740;د برا&#1740; خ&#1740;ل&#1740; از شرکت ها&#1740; طراح&#1740; سا&#1740;ت سوال شده باشه که چرا ا&#1740;ن همه شرکت طراح&#1740; سا&#1740;ت ارزان داره به وجود م&#1740;اد .من خواستم جواب&#1740; به سوال موجود تو&#1740; ذهن اونها داده باشم .</P></div> text/html 2016-08-04T05:45:56+01:00 cheap-site.ir رویا احمدی روش هایی برای بالا بردن سرعت طراحی سایت http://cheap-site.ir/post/5 <div style="FONT-SIZE: 11px; FONT-FAMILY: Tahoma; DIRECTION: rtl"> <P>عنوان: دلا&#1740;ل&nbsp;عدم استفاده از فلش در طراح&#1740; سا&#1740;ت چ&#1740;ست؟</P> <P>خب از عنوان م&#1740;تون&#1740;د متوجه بش&#1740;د که نظر من تقر&#1740;با ا&#1740;نه که هرچ&#1740; از فلش در طراح&#1740; سا&#1740;ت استفاده نکن&#1740;م بهتره . البته ا&#1740;ن فقط نظر منه و قطع&#1740;ت هم نداره .</P> <P>1 : عدم نما&#1740;ش در بعض&#1740; س&#1740;ستم ها - خب تقر&#1740;با همه م&#1740;دون&#1740;م که اگه فلش رو&#1740; مرورگر نصب نباشه فلش در سا&#1740;ت نما&#1740;ش داده نم&#1740;شه . و چون س&#1740;ستم ها&#1740; ز&#1740;اد&#1740; هستند که فلش رو&#1740; مرورگر آنها نصب ن&#1740;ست پس تقر&#1740;با تعداد ز&#1740;اد&#1740; از بازد&#1740;د کنندگان سا&#1740;ت شما قادر به مشاهده سا&#1740;ت ن&#1740;ستند و ا&#1740;ن تقر&#1740;با بزرگتر&#1740;ن مشکل فلش هست .</P> <P>2 : عدم خوانده شدن متون فلش توسط موتورها&#1740; جستجو : متون موجود در فلش ها توسط موتورها&#1740; جستجو خوانده نم&#1740;شوند بنابرا&#1740;ن ا&#1740;ن مورد م&#1740;تونه &#1740;ک فاکتور منف&#1740; در سئو و رتبه &#1740; گوگل شما باشه.</P> <P>3 : سخت&#1740; و&#1740;را&#1740;ش : برا&#1740; سا&#1740;تها&#1740; دا&#1740;نام&#1740;ک که مد&#1740;ر سا&#1740;ت که ممکنه شخص متخصص و حرفه ا&#1740; نباشه و&#1740;را&#1740;ش و تغ&#1740;&#1740;ر عنصر فلش دشوار خواهد بود.</P> <P>4 : مشکل نما&#1740;ش در گوش&#1740; ها&#1740; موبا&#1740;ل : البته درسته که با نصب فلش پل&#1740;ر موبا&#1740;ل تقر&#1740;با ا&#1740;ن مشکل حل م&#1740;شه .اما گوگل اخ&#1740;ر وجود فلش در سا&#1740;ت را نشانه ناسازگار بودن سا&#1740;ت شما با موبا&#1740;ل اعلام م&#1740;کنه .</P> <P>مضرات و مشکلات استفاده فلش در طراح&#1740; سا&#1740;ت</P> <P>خب البته فلش مزا&#1740;ا&#1740;&#1740; هم داره . اما مضرات آن به اندازه کاف&#1740; من را قانع م&#1740;کنه که ازش استفاده نکنم.حالا بد ن&#1740;ست بعض&#1740; مزا&#1740;اش را هم بگم .</P> <P>1 : ز&#1740;با&#1740;&#1740; و پو&#1740;ا&#1740;&#1740; خ&#1740;ل&#1740; ز&#1740;اد : خب عناصر فلش در سا&#1740;ت به شدت باعث ز&#1740;با شدن و پو&#1740;ا شدن سا&#1740;ت م&#1740;شوند.</P> <P>2 : سبک بودن : عناصر فلش در سا&#1740;ت با وجود تمام گراف&#1740;ک&#1740; و پو&#1740;ا&#1740;&#1740; بودن به حد باور نکردن&#1740; ا&#1740; سبک هستند.</P></div>